Sykepleierstudentene ved Nord universitet i Levanger blir drillet i blodprøvetaking. (Foto: Bjørnar Leknes)
Sykepleierstudentene ved Nord universitet i Levanger blir drillet i blodprøvetaking. (Foto: Bjørnar Leknes)

Skal gjøre sykepleiere bedre på blodprøvetaking

Som eneste sykepleierutdanning i landet, har Nord universitet inngått avtale med Noklus, som jobber med å forbedre kvaliteten på laboratorieundersøkelser. Avtalen skal sikre at studentene får spisskompetanse på blodprøvetaking.

– Rutinene for å ta blodprøver endres kontinuerlig. Samtidig ser vi at det blir mer og mer vanlig at det er sykepleiere som får ansvaret for blodprøvetaking rundt om i klinikkene, sier Seniorkonsulent Lars Ove Reinaas på sykepleierutdanningen ved Nord universitet.

– Da er det viktig for oss at vi har sørget for at det blir gitt god opplæring i dette, sier han.

Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon, som jobber for å bedre laboratoriekvaliteten i Norge. I Nord-Trøndelag får alle legekontor og sykehjem besøk og veiledning av laboratoriekonsulenter.

Nytt av dette året er at sykepleierutdanningen ved Nord universitet, Levanger får hjelp til å bedre kvaliteten på laboratorietarbeidet.

– Vi håper og tror dette samarbeidet skal bli veldig verdifullt også for oss.

– At studentene behersker det å ta blodprøver når de senere skal ut i sykehjem, vil føre til at det blir bedre å være pasient og svarene på prøvene blir riktige, sier Rekkebo.