Nin Ingelin Festvåg (t.v.) og Martine Hov er sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder. (Foto: UiA)
Nin Ingelin Festvåg (t.v.) og Martine Hov er sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder. (Foto: UiA)

Ny pedagogikk gjør UiA-sykepleierne bedre

Sykepleierstudenter ved UiA er blant de beste i landet. Det kommer fram etter at den samme prøven er gjennomført på alle landets 32 høgskoler og universiteter som tilbyr sykepleierutdannelse. 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) arrangerte den første nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember 2016. Sensuren viser nå at sykepleierstudenter fra UiA i Kristiansand er fjerde best i landet, studentene fra Campus Grimstad er ellevte best. Bare NTNU og to andre utdanningsinstitusjoner ligger foran Campus Kristiansand. Begge UiA-campusene er bedre enn landsgjennomsnittet.

– Dette er gledelige resultater, men vi har også jobbet målbevisst for å hjelpe studentene til bedre gjennomføring og karakterer i anatomi, fysiologi og biokjemi, sier Jørn Hustad, universitetslektor ved UiAs sykepleierutdannelse.

UiA har 300 sykepleierstudenter fordelt på campusene i Grimstad og Kristiansand. Etter eksamenen i desember var landsgjennomsnittet 2,3 (skala fra 0 til 4). Campus Grimstad hadde 2,4, mens Kristiansand hadde 2,9 som snittkarakter. Strykprosenten på landsbasis var 22. Ved UiA Grimstad var strykprosenten 12 prosent og i Kristiansand 10.  

Nye opplegg

Sammen med universitetslektor Arne Leland har Hustad innført flere nye undervisningstiltak for at studentene skal få større læringsutbytte. Fellesnevneren for tiltakene er flere møter med studentene i mindre grupper og flere pensumrelevante oppgaver og innleveringer underveis.

– Vi har også gjort studentene kjent med Nokuts beskrivelser og krav til læringsutbytte for sykepleierstudenter. Slike tiltak virker skjerpende på studentene, og jevnt og godt arbeid med oppgaveinnleveringer og egenvurdering underveis gjør dem fortrolige med stoffet, sier Leland.

– Vi legger vekt på å motivere til egen innsats fra dag én, vi setter klare rammer og kommuniserer tydelige forventninger. Jeg tror klare rammer inspirerer de unge, og så har vi flere innleveringer og pensumrelevante arbeider fra september til selve eksamen i desember, sier Hustad.

Blant de nye tiltakene er også ansettelser av andreårsstudenter som jobber som studentassistenter for førsteårsstudentene.