I 2060 kan vi ha en forventet levealder på rundt 87 år for menn og 89 år for kvinner. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)
I 2060 kan vi ha en forventet levealder på rundt 87 år for menn og 89 år for kvinner. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Vestlendingene lever lenger enn andre nordmenn

Vestlendingene lever tre år lenger enn folk i Finnmark. Høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer forklarer mye av forskjellen.

Levealder fordelt på fylker og kjønn

Tall for 2011 til 2015

Høyest levealder for menn:

Møre og Romsdal: 80,6 år

Akershus: 80,5 år

Sogn og Fjordane: 80,3 år

Lavest levealder for menn:

Finnmark: 77,2 år

Aust-Agder: 78,8 år

Hedmark: 78,9 år

Høyest levealder for kvinner:

Sogn og Fjordane: 85,2 år

Møre og Romsdal: 84,7 år

Akershus og Hordaland: 84,3 år

Lavest levealder for kvinner:

Finnmark: 82,3 år

Telemark og Østfold: 82,8 år

Oppland: 82,9 år

Kilde: Folkehelseinstituttet

Det kommer fram i den nye dødsårsaksstatistikken for 2016 som Folkehelseinstituttet la fram onsdag. Det er regionale forskjeller i dødelighet, og det er også tydelige forskjeller mellom fylkene. Dette skaper forskjellene i forventet levealder.

– På Vestlandet kan folk forvente å leve omtrent tre år lenger enn de som bor i Finnmark og i noen fylker på Østlandet. Det tyder på at vestlendingene er blant de sunneste her i landet. Dette kan ha sammenheng med livsstilsfaktorer som kosthold, alkoholbruk og røyking, sier overlege Christian Lycke Ellingsen i Folkehelseinstituttet.

Livsstil

En nyfødt gutt fra Finnmark kan forvente å bli 77,2 år, en jente 82,3 år. I den andre enden av skalaen finner vi Sogn og Fjordane. Der er tilsvarende tall for gutter 80,3 år og for jenter 85,2 år.

I Finnmark er det særlig dødeligheten av hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer som kols som er høyere enn landsgjennomsnittet, men det er også mange som dør i ulykker.

De siste ti årene har dødeligheten vært høyest i Finnmark og lavest i Sogn og Fjordane. For tiåret 2006–2015 var dødeligheten i det nordligste fylket om lag 18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens den i Sogn og Fjordane var 10 prosent lavere enn dette gjennomsnittet.

Levealderen kan nærme seg 90 år

Dødeligheten i Oslo er samlet nokså nær landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom bydelene i Oslo er større enn den er mellom fylkene.

Dødeligheten er lavere for kvinner enn for menn i alle fylker. Mens den for menn i 2016 er høyest i Finnmark, er den lavest i Akershus. For kvinner er dødeligheten høyest i Hedmark og lavest i Sogn og Fjordane.

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at den forventede levealderen trolig vil fortsette å stige, i alle fall fram til 2060.

– Det er ikke umulig at vi da vil ha en forventet levealder på rundt 87 år for menn og 89 år for kvinner, sier Lycke Ellingsen.

Powered by Labrador CMS