Det nylig lanserte nettstedet MED.hjelper skal gjøre det lettere å finne informasjon om kliniske studier.
Det nylig lanserte nettstedet MED.hjelper skal gjøre det lettere å finne informasjon om kliniske studier.

Nytt verktøy kan hjelpe nordmenn med å teste eksperimentell behandling

I en klinisk studie kan man få muligheten til å teste ut helt ny behandling. Mange er ikke klar over muligheten.

Noen pasienter kan få ny behandling som ennå ikke er godkjent for bruk. Dette gjennom kliniske studier.

En klinisk studie testes virkningen av nye legemidler og behandlinger på utvalgte pasienter.

I en slik studie skal det også vurderes grad av bivirkninger og hvordan pasientenes livskvalitet blir påvirket av behandlingen.

– Jeg har som mål at vi skal se en dobling av antall kliniske studier i sykehusene i 2025, sier helseminister Bent Høie i en video i forbindelse med lanseringen.

Skal gjøre det lettere å finne frem

Det er ikke alle som er klar over hvilke muligheter som finnes for å bli med i en klinisk studie. Men i prinsippet kan alle be fastlegen om å undersøke mulighetene for å delta i en bestemt studie.

Riktignok har ulike studier forskjellige krav til hvem som kan delta.

20. mai ble samarbeidsprosjektet MED.hjelper lansert. Nettstedet skal hjelpe nordmenn å gjøre seg kjent med kliniske studier - blant annet ved å samle nyttig informasjon. Da kan terskelen bli lavere for å melde seg på en, tror utviklerne.

Noen av partene bak prosjektet er Nasjonalforeningen for folkehelsen, ALS Norge, MS-forbundet, Kreftforeningen og Legemiddelindustriforeningen.

Internasjonal dag for kliniske studier

Lanseringen av nettstedet ble lagt på International Clinical Trials Day. Med andre ord, den internasjonale dagen for kliniske studier.

Den markerer den aller første kliniske studien, som ble gjort om bord på et skip av James Lind. Det var 20. mai 1747.

Nå er målet med merkedagen at den skal øke kunnskapen og bevisstheten om viktigheten av disse studiene. Det skriver Oslo universitetssykehus i bloggen Forskningssykehuset på Forskersonen.

Noe av det samme er altså formålet med MED.hjelper.

Tre hovedgrunner

I en omtale av prosjektet på VIS Innovasjon sine nettsider, oppgir utviklerne tre hovedgrunner til at de mener flere bør få delta i kliniske studier:

  • Få et håp om å bli kurert, få et lenger liv eller bedre livskvalitet med den nye behandlingen
  • Få tett oppfølging av helsepersonell under og etter behandlingen
  • Bidra til å fremme forskning på ny behandling som kan komme mange pasienter til gode.

At man som pasient kan få behandling som ennå ikke er godkjent, kan for mange gi håp om kurering av en sykdom som enda anses som uhelbredelig, eller hvor utsiktene er dårlige.

Unngikk betydelige bivirkninger

Det er Kari Grønås et eksempel på. Forskning.no skrev om henne i 2017.

Hun hadde lungekreft med spredning - en sykdom der pasientene ofte har dårlige utsikter og går gjennom tøffe cellegift-kurer. Grønås slapp imidlertid å bruke cellegift.

I stedet fikk hun tilbud om å teste ut en ny, persontilpasset medisin mot lungekreft med spredning.

– Bivirkningene var moderate. Jeg slapp cellegiftbehandlinger med sterke bivirkninger, og jeg slapp å miste håret og se kreftsyk ut. Det hadde stor verdi også for familien min, sa Grønås.

Grønås kjente til medisinen gjennom jobben sin i et legemiddelfirma, og fikk tilbud om å være med i studien.

God informasjon gir like muligheter for alle?

For mange er det imidlertid mindre sannsynlig å bli kjent med nye behandlinger og studier uten å selv undersøke mulighetene.

Hvis den jobben blir enklere, vil nordmenn få likere muligheter til å delta i en klinisk studie, tror MED.hjelper-utviklerne.

Etter hvert kommer det en søkemotor som gjør det enkelt å finne aktuelle kliniske studier, ifølge nettsidene deres.

Helseminister Bent Høie håper langt flere får mulighet til å delta i kliniske studier de neste årene.

- En viktig brikke er god og lettforståelig informasjon om mulighetene som finnes, sier han i videoen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS