Kulturelt press utløser bulimi

Menn har like stor genetisk disposisjon for ukontrollert overspising som kvinner. Likevel rammes kvinner nesten dobbelt så ofte. Nesten én av ti kvinner overspiser, og kjønnsforskjellene må forklares med miljøfaktorer.

At genetisk sårbarhet er viktig for utviklingen av bulimi hos kvinner er vist tidligere. Men i en studie fra Folkehelseinstituttet kommer det fram at de genetiske faktorene er av stor betydning, også for menn.

Undersøkelsen viser at arv forklarer halvparten av variasjonen i sårbarhet. At kjønnsforskjellene likevel er store, understreker hvor viktig miljøpåvirkningen er.

Kroppsidealet

- Symptomer på bulimi forekommer vesentlig oftere hos kvinner enn hos menn. Studien viser at på tross av en betydelig genetisk disposisjon for forstyrrelser i spisemønsteret, kan ikke dette forklare kjønnsforskjellene. Kulturelt press på at jenter skal være tynne, kan tenkes å utløse en genetisk sårbarhet som ellers ikke ville komme til uttrykk, sier psykiater og forsker Ted Reichborn-Kjennerud ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Studien viser at ni prosent av kvinner og fem prosent av menn mellom 19 og 35 år overspiser to ganger eller mer per uke. Reichborn-Kjennerud var selv overrasket over at den genetiske disposisjonen var så viktig.

- Med utgangspunkt i at kvinner har mye mer spiseforstyrrelser enn menn, kunne man kanskje tenke seg at det skyldes en høyere sårbarhet. Det stemmer ikke, sier Reichborn-Kjennerud. Han mener samspillet mellom den genetiske disposisjonen og miljøet er viktig.

- Vi vet ikke hvilke miljøfaktorer som spiller inn. Her kan vi bare spekulere, sier han.

Dette kjennetegner bulimi:

  • Overspising

  • Oppkast

  • Overdreven fokus på vekt

  • Overdreven trening

  • Bruk av avførende midler

Kulturelle forskjeller

Spiseforstyrrelser er ikke et like stort problem alle steder, for eksempel er det mindre utbredt i enkelte ikke-vestlige land.

- I en kultur hvor det å være tjukk er ålreit, som i noen land i Afrika og Polynesia, er ikke spiseforstyrrelser noe problem. Men så skal disse kvinnene plutselig se ut som beinrangler, og da begynner problemene, sier Reichborn-Kjenneud.

Han forteller om andre forskningsresultater om spiseforstyrrelser som mellom annet har vist at spiseforstyrrelser ikke var et problem på Fiji-øyene før TV nylig ble introdusert der.

Vanlig med bulimi

Over 120 000 mennesker lider av spiseforstyrrelser i Norge, skriver Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser på sine nettsider, og overspising er det største problemet. 90 prosent av de med spiseforstyrrelser har bulimi eller tvangsspiser, mens anoreksi er en mye sjeldnere sykdom.

- I vårt materiale var det bare 0,3 prosent som hadde anoreksi. Dette er en veldig sjelden og alvorlig sykdom, sier Reichborn-Kjenneud.

Men anoreksipasienter vekker kanskje mer oppsikt enn bulemikere.

- Bulemikere dør sjelden, og har stort sett ganske normal vekt, forteller psykiateren.

Undersøkte 8 000 norske tvillinger

Forskergruppen har undersøkt 8 000 tvillinger fra 19 - 31 år fra hele landet, og studien har vært ledet av Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid med Universitetet i Oslo og Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Ganetics i USA.

Forskningsresultatene ble presentert på den internasjonale konferansen 2003 International Conference on Eating Disorders i Boston, USA. Konferansen ble arrangert av Academy for eating disorders.

Powered by Labrador CMS