Slik ser en illustratør for seg det nye koronaviruset
Slik ser en illustratør for seg det nye koronaviruset

Koronavirusets spredning kan svekkes av varmere vær og høyere luftfuktighet

En kinesisk studie har estimert hvordan viruset har spredt seg i hundre forskjellige kinesiske byer. – Dette gir håp om en naturlig reduksjon fram mot sommeren, sier forsker. Men det er usikkert hvordan dette vil slå ut i Norge.

Hvor mye har temperatur og luftfuktighet å si for spredningen av koronaviruset? Dette spørsmålet er sentralt i hvordan korona-pandemien vil utvikle seg i løpet av tiden framover.

En ny, kinesiske studie kan gi en indikasjon på hva som skjer med spredningen av viruset i forskjellige typer klima.

Forskere vet at influensa-spredning avtar når det blir varmere i været og luftfuktigheten stiger.

– Blant annet så tar luftveien lettere i mot virus når det er kaldere, sier Gunnveig Grødeland til forskning.no. Hun er forsker innenfor immunologi ved Universitetet i Oslo.

Det er uvisst akkurat hvordan det nye koronaviruset, som har fått navnet SARS-CoV-2, reagerer på kaldere vær.

Men influensavirus er dekket av en fettkappe som blir mer geleaktig når det blir varmt, og som gjør viruset mindre stabilt i varmt vær enn i kaldt vær, ifølge en forskningsartikkel i Nature fra 2008.

Denne kappen blir også ødelagt av vanlig håndsåpe, som understreker hvor viktig det er å vaske hendene godt.

– Fint å lese denne artikkelen

Grødeland har lest gjennom den nye, kinesiske artikkelen om hvordan klimaet påvirker spredningen av koronaviruset.

– Dette ligner på det vi antok var tilfellet basert på sammenligning med influensa.

Grødeland synes det er fint å få bekreftet at tidligere kunnskap om andre virus også er nyttig i denne sammenhengen.

Forskningsartikkelen er publisert i tidsskriftet SSRN. Forskerne har anslått spredningen av covid-19 i 100 forskjellige kinesiske storbyer, som ligger spredt fra sør til nord i det digre landet. Det er dermed en del variasjoner i klima mellom byene.

De estimerer et såkalt R0-tall for de forskjellige kinesiske byene, som sier noe om spredningen. Dette tallet kalles også «Basic reproduction number». Grødeland forklarer at R0-tallet er et anslag på hvor mange en smittet person i gjennomsnitt vil smitte videre.

Temperaturendringer

Snittet for alle byene i perioden forskerne har undersøkt er 1,9 - men det varierer mye, fra 1 til 4,6. Til sammenligning har en svært smittsom sykdom som meslinger et R0-tall på 12-18.

Fra før er dette tallet anslått til å være et sted mellom 1,4 til 3,9 for koronaviruset, ifølge flere forskningsartikler som Wikipedia refererer til.

Og forskerne kommer fram til at temperaturendringer kan påvirke dette tallet mye. For hver grad temperaturen øker vil R0-tallet gå ned med rundt 0,038. For hver prosent luftfuktigheten stiger, vil R-tallet gå ned med rundt 0,022.

Forskerne bruker Tokyo som eksempel, hvor det nå råder stor usikkerhet om OL som etter planen skal avholdes i slutten av juli. Hvis disse tallene stemmer, anslår forskerne at spredningen i Tokyo vil gå fra omtrent to smiitede per tilfelle i mars, til bare en i august. Dette kaller forskerne en betydelig reduksjon.

– Dette gir håp om en naturlig reduksjon fram mot sommeren, sier forsker Gunnveig Grødeland til forskning.no.

Men det er fortsatt mange usikkerheter her. Blant annet blir ikke sommertemperaturene så høye i Norge, sammenlignet med de regntiden i flere asiatiske land.

– Du må ha en høy sommertemperatur for at sammenhengen virkelig blir signifikant, kommenterer Grødeland etter å ha sett på studien.

– Dette er gode data, men det er usikkert hvordan dette vil slå ut i Norge. Det er grunn til å moderere anslagene for nordiske forhold.

– Jeg tror ikke viruset vil forsvinne av seg selv før sommeren, sier Grødeland.

Allikevel er det kanskje grunn til å være optimistisk. Grødeland viser også til studien som er tidligere omtalt av forskning.no, som sier noe om hvor lenge viruset blir på forskjellige overflater.

Med høyere temperatur vil viruset sannsynligvis overleve kortere enn ved lavere temperaturer, noe som kan bidra til redusert smitte.

Naturlig spredning av viruset

Forskerne har sett på utviklingen av sykdommen mellom 21 og 23. januar i Kina, fordi i denne tidsperioden ble det satt i gang utstrakt testing for koronavirus, men det var før de strenge tiltakene ble satt i gang.

Dermed håper forskerne å fange en naturlig spredning av viruset i byer med forskjellig klima.

Snittemperaturene varierer mye mellom byene. For eksempel lavere temperaturer i storbyen Harbin i nord, som ligger et sted mellom -9 og 3 grader i mars måned, ifølge Wikipedia. I storbyen Changsa i sør ligger mars-temperaturene mellom rundt 8 og 14 grader.

Forskerne har gjort en analyse på hvordan sykdommen covid-19 har spredt seg i disse byene, blant annet basert på hvordan antall sykdomstilfeller utviklet seg.

Forskerne har valgt ut flere pasienter i disse byene, og de har kunnet spore andre covid-19-pasienter som de har vært i kontakt med. Akkurat hvordan dette er gjort kommer ikke fram i artikkelen.

Basert på disse målingene kommer de fram til anslag på R0-tall for de forskjellige byene

Referanse:

Wang mfl: High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. SSRN, mars 2020. Sammendrag

Powered by Labrador CMS