Så langt er det registrert 430 alvorlige tilfeller av sykdom etter flåttsmitte i 2017. Det er flere enn for rekordåret 2015. (Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix)
Så langt er det registrert 430 alvorlige tilfeller av sykdom etter flåttsmitte i 2017. Det er flere enn for rekordåret 2015. (Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix)

2017 kan bli nytt rekordår for sykdom etter flåttsmitte

Antall registrerte tilfeller av alvorlig borreliose etter flåttbitt er foreløpig 430 for 2017. Det er flere enn i rekordåret 2015.

Published

I 2015 ble det registrert 426 tilfeller av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose, der borreliabakterier har spredd seg til organer og vev i kroppen. I 2016 var det 409 tilfeller. Tallet for 2017 er foreløpig 430 og kan ifølge Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bli endret. Det er det høyeste antallet registrert siden dagens meldingskriterier ble innført i 1995.

Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus har tidligere uttalt at det er vanskelig å si om det dreier seg om en reell økning i antall tilfeller i Norge, men at tall fra Sverige indikerer en økning de siste årene.

Avdeling for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI) har karakterisert økningen de siste årene som for liten til å kunne hevde at det er snakk om en økende trend. Tredoblingen i antall tilfeller siden 1995, er det flere mulige årsaker til. Ifølge FHI er faktorer som en økt medieoppmerksomhet, økt bevissthet hos leger rundt sykdommen, økt bevissthet i befolkningen, endring av diagnostiske prosedyrer foruten en reell økning i antall tilfeller medvirkende til økning.

Blant dem som blir bitt av flått får rundt 2 prosent bitt som fører til sykdom. Bare rundt 10 prosent av disse tilfellene utvikler seg til en mer alvorlig borreliose, ifølge Flåttsenteret.

Det har vært debatt og diskusjoner rundt diagnose og behandling av borreliose i Norge, og der begreper defineres forskjellig i ulike miljøer.