Det finnes ingen holdepunkter for at 5G svekker immunforsvaret, og det finnes heller ingen kobling mellom 5G og koronaviruset.
Det finnes ingen holdepunkter for at 5G svekker immunforsvaret, og det finnes heller ingen kobling mellom 5G og koronaviruset.

Faktisk.no: 5G har ingenting med korona å gjøre

Flere forsøker å koble mobilnett-teknologien 5G til koronaviruset. Det er det ingen grunn til.

Publisert