Håp for pasienter med cystisk fibrose

Forskerne har funnet ut hvordan bakterien, Pseudomonas aeruginosa, går fra å være ufarlig til å bli dødelig i lungene til personer med cystisk fibrose. Dermed har de et bedre grunnlag for å lage nye behandlingsmetoder for denne pasientgruppen.

Published

Fakta om cystisk fibrose

Den hyppigste arvelige sykdommen i Vest-Europa.

Omlag 270 personer i Norge har sykdommen. De kan med dagens behandling leve til de er over 40 år

Et sykt gen resulterer i en funksjonsfeil i lungene som gjør at det dannes et seigt tykt slim i luftveiene. Dette gjør personene sårbare for infeksjoner i lungene.

Slimlag

Bakterien Pseudomonas aeruginosa kan innkapsle seg i slimlag, såkalte biofilmer. Bakteriene i disse biofilmene lar seg vanskelig knekke av antibiotika.

Friske personer har vanligvis ikke noen problemer med bakterien, men i lungene til pasienter med cystisk fibrose gir den gjentatte infeksjoner.

Bakteriehemmelighet avslørt

Tidligere har man trodd at det er det er biofilmene som gjør bakteriene utilgjengelige for antibiotika.

Men denne studien som er publisert i Nature (416,740-743) viser at bakteriene først blir antibiotikaresistente. Deretter setter de igang med å lage slimlaget, skriver Natures nettutgave.

Protein slår på resistensgener

Forskerne har også identifisert proteinet som slår på antibiotikaresistensgenene.

De håper å kunne hemme funksjonen til dette proteinet med medikamenter slik at resistensgenene ikke slås på. Dermed vil bakteriene kunne drepes med antibiotika.