Infarkt rammer kvinner hardere

Flere kvinner enn menn dør den første tiden etter et hjerteinfarkt, viser nye analyser.

(Foto: iStockphoto)
(Foto: iStockphoto)

Forskjeller i hvordan den alvorlige hjertesykdommen rammer menn og kvinner påpekes i en ny avhandling fra Sahlgrenska akademin i Sverige.

- Kvinner lever normalt lenger enn menn, men resultatene viser at kvinner som får hjerteinfarkt mister forspranget, sier forsker Johanna Berg.

Hun har studert utfallene for kvinner og menn i alderen 35-55 år som ble innlagt med sitt første infarkt i tidsrommet 2005-2010.

Bergs resultater viser at nærmere fire av hundre svenske kvinner i denne aldersgruppen år dør innen én måned etter sitt første infarkt.

- Andelen dødsfall er 63 prosent høyere enn for menn, opplyser hun i en pressemelding fra Gøteborgs universitet. 

Dataene er hentet fra passientregistert og dødsårsaksregisteret i Sverige.

Flere andre sykdommer samtidig

Berg tror forklaring på kjønnsforskjellen delvis skyldes at en større andel av kvinnene hadde andre sykdommer samtidig, som høyt blodtrykk, diabetes, slag eller KOLS.

- Slike faktorer øker dødrisikoen, sier Berg.

I en justert modell der sykdom tas med, reduseres forskjellen i risiko noe: til å være 44 prosent høyere for kvinnene innen én måned etter infarktet.

I aldersgruppen 55-65 år er faren for infarkt-dødsfall 14 høyere blant kvinner, når man har kontrollert for annen samtidig sykdom. 

Når forskeren så på overlevelse ett år etter fant hun imidlertid ingen forskjell i dødsrisiko mellom kvinner og menn.

Antydet et skifte

En norsk studie fra 2011, basert på Tromsø-undersøkelsen, peker mot at kvinner også er mer utsatt for å få hjerteinfarkt. 

I aldersgruppen 35-79 år fikk flere kvinner enn menn hjerteinfarkt.

I konklusjonen antyder forskerne at man er vitne til et skifte der middelaldrende og eldre kvinner rammes i større grad enn middelaldrende menn. 

Samtidig viste de norske resultatene i European Journal og Cardiovascular Prevention and Rehabilitation at det er en nedgang i andelen personer som dør eller får varige mén etter infarkt.

Tar fortsatt flest liv

Kvinner er noen år eldre enn menn når de rammes første gang.

Brystsmerter vanligste infarkt-symptom hos begge kjønn, men kvinner rapporterer gjerne flere enn menn, som svimmelhet, unormal hjertefrekvens og ryggsmerter.

Selv om dødeligheten av hjerte- og karsykdom har gått ned de siste tiårene, er slike sykdommer fortsatt den vanligste dødsårsaken i Norge. 

6957 kvinner og 6007 menn døde av hjerte- og karsykdommer her i landet i 2011, opplyser Landsforeningen for hjerte og lungesyke.

Til sammenligning døde 5817 menn og 5021 kvinner døde av kreft, den andre store kategorien av dødelige sykdommer.

Powered by Labrador CMS