Smarttelefon i kamp mot fotsår

Vonde føtter hos diabetikere skal følges opp tettere. Sykepleiere bruker smarttelefon for å sende fotbilder fra pasientens egen stue.

Publisert
Eldre kvinne med diabetisk fotsår. Skader på blodårer og nerver som følge av sykdommen reduserte følsomheten, og gjorde at hun ikke merket de første sårene. Infeksjonen ble så ekstrem at deler av fotbeina måtte erstattes med stålplater. Halvparten av tå nummer to er amputert. (Foto: iStockphoto)
Eldre kvinne med diabetisk fotsår. Skader på blodårer og nerver som følge av sykdommen reduserte følsomheten, og gjorde at hun ikke merket de første sårene. Infeksjonen ble så ekstrem at deler av fotbeina måtte erstattes med stålplater. Halvparten av tå nummer to er amputert. (Foto: iStockphoto)

DiaFoto

Oppfølgingsprosjekt for diabetespasienter med fotsår.

Alle kommuner som sogner til Stavanger HF er inkludert i studien.

Den gjennomføres ved at halvparten av kommunene prøver ut det nye tilbudet. Den andre halvdelen får tradisjonell oppfølging.

Prosjektet er så langt støttet av InnoMed gjennom Prekubator TTO, Helse Vest RHF, Høgskolen i Bergen

Kilde: Stavanger Universitetssykehus
 

Forskere i Stavanger og Bergen vil finne ut om telemedisinsk oppfølging hjemme gir et like godt eller bedre tilbud for diabetespasienter med fotsår, enn tradisjonell oppfølging.

Mobilteknologi kan altså bidra til mindre forekomst av sår, og en bedre hverdag for pasientene.

- De senere år har det vært en økning i antall pasienter som behandles for fotsår ved poliklinikkene.

- Nå gir vi en del av dem telemedisinsk oppfølging hjemme i stedet, sier førsteamanuensis og forsker Marjolein Iversen ved Høgskolen i Bergen til forskning.no.

- Kan behandle flere

Marjolein Iversen, Høgskolen i Bergen. (Foto: Privat)
Marjolein Iversen, Høgskolen i Bergen. (Foto: Privat)

Hun leder forskningsprosjektet DiaFoto, som nylig er satt i gang fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Hensikten er få bedre oversikt over sårutvikling, raskere heling, redusere antall kontroller på poliklinikkene, og begrense tidsbruk og kostnader ved reising.

- Med en slik tettere oppfølging kan også konsekvensen bli at vi får behandlet enda flere pasienter, sier Iversen.

Fotteam gransker bildene

Sykepleiere i kommunehelsetjenesten overfører bilder av fotsår til spesialisthelsetjenesten, fotteamet på SUS, for vurdering og samhandling.

Bildene har så langt vært av god kvalitet, og prosjektlederen sier hun har fått et godt inntrykk av opplegget siden oppstarten av studien i oktober 2012. 

- Uten å foregripe resultatene, kan vi si at enkelpersoner har vært positive til den nye oppfølgingen. Jeg håper at lignende opplegg på sikt kan benyttes også andre steder i landet, forstsetter Iversen.

I det tre-fireårige prosjektet blir behandling fortrinnsvis utført hjemme i stedet for ved poliklinikk, dit alle pasienter med fotsår først henvises etter besøk hos fastlegen.

HiB-forsker Iversen påpepeker at det er viktig med tidlig henvisning, og deretter tett oppfølging av fotsåret.

Får besøk to ganger i uken

Blant pasientene som gir tommelen opp for prosjektet, er Ammund Vestbøstad.

På nettsiden til SUS forteller han at han tidligere måtte reise til sykehuset en gang i uken for å få kontrollert føttene.

Her sjekker fotterapeut Ingeleiv Rafdal Falkeid føttene til Ammund Vestbøstad. Til høyre ses diabetessykepleier Olaug Beathe Wiig ved endokrinologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. (Foto: Linn Herredsvela)
Her sjekker fotterapeut Ingeleiv Rafdal Falkeid føttene til Ammund Vestbøstad. Til høyre ses diabetessykepleier Olaug Beathe Wiig ved endokrinologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. (Foto: Linn Herredsvela)

- Det fungerte greit om sommeren, men det var tungvint om vinteren. Det tok mye tid, og det ble mye venting, sier Vestbøstad.

Med det nye telemedisin-prosjektet reiser han til sykehuset bare hver sjette uke. I stedet kommer en sykepleier hjem til ham to ganger i uken.

- Kan begrense arbeidsevne sterkt

Det anslås nå at så mange som rundt 325 000 personer i Norge har enten diabetes type 1 eller 2.

Blant personer med diabetes risikerer minst 10 prosent å bli rammet av plagsomme fotsår.

- Personer med diabetes har gjerne redusert følsomhet i føttene. Selv om en del fotsår kan virke små og uskyldige, kan de utvikle seg til store skader.

- Daglig funksjon og arbeidsevne kan bli sterkt begrenset, sier Iversen.

I verste fall kan det ende med amputasjon, noe som ble utfallet for 446 norske diabetikere i 2011.

- Spisset kompetanse

Prosjektkoordinator og avdelingssykepleier Marie Fjelde Hausken ved SUS, mener kommunehelsetjenesten vil få mer spisset kompetanse på diabetespasienter.

- De kan også jobbe mer effektivt. Kompetansen i vårt tverrfaglige fotteam blir utnyttet bedre, og vi vil være mer tilgjengelig for helsepersonell i kommune, sier Hausken til sykehusets nettside.

Den nye studien har deltakere fra kommuner som hører til under Stavanger Helseforetak.