Svært dødelig kreft øker i EU

Kreft i bukspyttkjertelen er den kreftformen forskere tror vil forårsake flere dødsfall både blant menn og kvinner i EU-land i tiden fremover.

Kreft i bukspyttkjertelen rammer sjelden folk under 50 år. Forekomsten øker med stigende alder. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Kreft i bukspyttkjertelen rammer sjelden folk under 50 år. Forekomsten øker med stigende alder. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kreft i bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen, pankreas, ligger like bak magesekken. Den lager stoffer som brukes i fordøyelsen av mat. Pankreas lager også hormoner som hjelper deg å lagre og bruke energien fra mat.

Legene kan ikke forklare hvorfor noen mennesker får kreft i bukspyttkjertelen og andre ikke. Risikofaktorer er høy alder, røyking, diabetes og betennelse i bukspyttkjertelen.

Sykdommen er også knyttet til å drikke mye alkohol og ikke spise nok frukt og grønnsaker.

Hvis noen andre i familien har hatt kreft i bukspyttkjertelen, øker også det risikoen.

Kilde:  Helsebiblioteket.no / BMJ Group
 

Det viser ny studie i krefttidsskriftet Annals of Oncology. De nye beregningene er foretatt innenfor nær sagt samtlige av unionens medlemsland.

Samtidig som flere får kreft, blant annet som følge av livsstil - men ikke minst fordi levealderen øker - vil også flere overleve ettersom medisiner og behandling styrkes.

Det er også ventet en generell nedgang i kreft-dødsfall i EU i 2014, selv om vi skal huske på at både forekomst og dødelighet varierer innenfor ulike land.

Tok nær 650 liv i Norge

Den forespeilede nedgangen er gledelig, men utviklingen for bukspyttkjertel-kreft spesielt, er noe av det som bekymrer forskere, ikke minst fordi prognosene er så dårlige.

Færre enn fem prosent av pasientene er i live fem år etter diagnose. Det finnes ingen effektiv behandling per i dag mot denne kreftformen, som er ganske sjelden og bare rammer noen få under 40 år.

Bukspyttkjertel-kreft tok likevel så mange som 646 liv i Norge i 2011, ifølge Kreftregisteret. Forekomsten øker med stigende alder.

Til sammenligning forårsaket de to vanligste kreftformene i Norge, prostatakreft og brystkreft, henholdsvis 1052 og 612 dødsfall samme år.

- Fortsette å stige samlet sett

- Våre forutsigelser for 2014 forteller oss at dødsratene for bukspyttkjertel-kreft fortsetter å stige samlet sett, sier den italienske professor Carlo La Vecchia ved det medisinske fakultet på University of Milan, i en pressemelding.

La Vecchias italienske og sveitsiske kolleger har beregnet at rundt 41 300 menn og 41 000 kvinner i EU kommer til å dø av denne kreften i år, hvilket betyr henholdsvis 8 og 5,6 dødsfall per 100 000 innbyggere.

Økningen har vært der siden begynnelsen av år 2000. For perioden 2000-2004 var antall dødsfall 7,6 per 100 000 menn og 5,0 per 100 000 kvinner.

Bukspyttkjertelen befinner seg bak magesekken, er 15-20 centimeter lang og produserer både insulin og bukspytt til fordøyelsen.

Ingen økning i Norge

Norge står som kjent utenfor EU, og for oss ser utviklingen for bukspyttkjertel-kreft litt lysere ut.

Vi ligger på færre enn 7 dødsfall per 100 000 innbyggere for menn. For kvinner er man nærmere EU-nivå, et sted mellom 5 og 5,5 per 100 000. 

- Vi ser ikke samme økende trend av dødelighet av bukspyttkjertelkreft i Norge. Tvert imot er det bedret kirurgi og kjemoterapi som de siste 5 år har gitt noe bedring i overlevelse, og forhåpentligvis etter hvert en nedgang i dødeligheten.

Det opplyser nestleder Tom B. Johannesen i registeravdelingen hos Kreftregisteret, til forskning.no.

- Bør prioriteres

La Vecchia mener bildet forskerne tegner bør føre til at kreft i bukspyttkjertelen prioriteres, både med hensyn til å forebygging og bedre behandlingsformer.

Årsakene til denne kreften er ikke klarlagt. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom langvarig kronisk infeksjon i bukspyttkjertelen og utvikling av kreftsykdom, skriver Kreftforeningen.

Samtidig finnes flere andre kjente risikofaktorer, som røyking, fedme, diabetes og høyt alkoholkonsum. 

Kreften dreper hundretusener

Flere enn 742 000 menn og 581 000 kvinner kommer til å dø av en eller annen form for kreft i EU-landene i 2014, ifølge beregningene den nye studien.

For de tre kreftformene som tar flest liv: lungekreft, tarmkreft og prostatakreft, har det vært en nedgang i dødsraten på mellom 8 og 10 prosent siden 2009.

Blant kvinner faller forekomsten av brystkreft og tarmkreft i EU-landene med henholdsvis 9 og 7 prosent, mens lungekreft faktisk vil øke med 8 prosent blant kvinner, ifølge forskerne.

- Lungekreft kommer til å ta over for brystkreft som hovedårsaken til at kvinner dør i Europa, ifølge La Vecchia.

Referanse:

M. Malvezzi, m.fl. European cancer mortality predictions for the year 2014. Ann Oncol (2014)  doi: 10.1093/annonc/mdu138 Publisert i nettutgaven 23.april 2014. Sammendrag

Powered by Labrador CMS