Pandemi-potensial for H7N9

Fugleinfluensaviruset H7N9 har evnen til å feste seg, iblant i store mengder, til de øvre delene av luftveiene. Et fotfeste der er det beste utgangspunktet for videre smitte, fordi en syk person kan nyse og hoste viruset opp og ut i lufta enklere enn om viruset bare kan leve lenger nede i systemet.

Dermed er risikoen for rask og effektiv smitte mellom mennesker stor, konkluderer de amerikanske forskerne som har studert viruset bindeevne.

Til nå har over 130 mennesker i Kina blitt syke. og nærmere 40 av dem har dødd. De smittede har fått viruset fra fjærkre, og det er foreløpig ingen tegn til smitte mellom mennesker. Skulle viruset mutere og få til å spre seg mellom mennesker, er det imidlertid altså grunn til bekymring, mener amerikanerne. (forskning.no/høj)

Powered by Labrador CMS