Finner årsaken til migrene

Mange kvinner har problemer med migrene i forbindelse med menstruasjonen.En ny studie på mus, har vist at redusert nivå av et signalmolekyl i hjernen er årsaken til problemene.

Publisert

Østrogenfall

Siden 80-tallet har man trodd at menstruasjonsmigrene skyldes et plutselig fall i østrogennivået like før menstruasjonen. Men man har ikke forstått hvorfor dette gir migrene. Dette har amerikanske forskere i Kansas nå funnet ut, skriver Science Now.

Slår av gen i hjernen

Forskerne har funnet ut at når østrogennivået faller blir et spesielt gen i hjernen slått av. Dette genet styrer et signalmolekyl som heter neuropeptid Y.

Nivået av neuropeptid Y er vanligvis høyt i de delene av hjernen som er forbundet til nerver i ansikt og hodeskalle der migrenen sitter. Signalmolekylet finnes også i den delen av hjernen som kontrollerer flere av de faktorene som utløser migrenen, som tørst og sult.

Behandling

Medikamenter som kan få opp igjen nivået av neuropeptid Y eller etterligne funksjonen til neuropeptid Y i hjernen, kan forhåpentligvis hjelpe å hindre menstruasjonsmigrene.

Museforsøk

I denne studien har forskerne manipulert østrogennivået i mus og studert hvordan dette påvirker over tusen gener som er involvert i betennelser, blodsirkulasjon og cellekommunikasjon. Studien ble lagt frem på et møte i The American Academy of Neurology.