Prionet - morder og stamcellehjelper

Nå har forskerne endelig funnet ut hva de potensielt skumle prionene driver med i kroppen, når de ikke lager Creutzfelt-Jakobs sykdom og annen død og fordervelse: De hjelper stressede stamceller.

Prioner er proteiner som plutselig kan bli til sin egen onde tvilling.

Til vanlig henger prionene rundt i kroppen til både mennesker og dyr, uten å gjøre en celle fortred.

Men ved en smule feil innflytelse forandrer de strukturen, og forvandler seg fra harmløse fnugg til uknuselige proteinklumper som dreper nerveceller og gjør hjernen om til en svamp.

Og den unormale tilstanden smitter. Har først ett prion av den gale formen funnet veien inn i kroppen, får det flere til å forvandle seg.

Slik kan uhumskhetene også spre seg fra kropp til kropp, og det er akkurat dette som skjer i kugalskap og Creutzfelt-Jakobs sykdom.

Hvorfor ha prioner?

Siden prionsykdommene er så skumle, har forskerne lurt fælt på hvorfor kroppen i det hele tatt huser prioner. Særlig siden det ikke har vært helt åpenbart hva de spesielle proteinene har å gjøre der i utgangspunktet.

I tidligere forsøk har forskerne snekret sammen genmanipulerte mus uten prioner i kroppen, og disse så ut til å klare seg helt fint. Så hva er poenget?

"MRSA hos produksjonsdyr er et økende problem i Europa."
"MRSA hos produksjonsdyr er et økende problem i Europa."

Nylig snublet et forskerteam fra Whitehead Institute i Cambridge, Massachusetts over en mulig løsning. De studerte egentlig stamceller som delte seg for å lage nye blodceller, da det plutselig viste seg at stamcellene var pepret med prioner.

Etter nærmere etterforskning oppdaget forskerne at prionene hjelper stamceller som er under ekstremt stress, melder Nature.

Utkjørt uten prioner

Forskerne bestemte seg for å drive stamceller til total utmattelse, som om de var i en person med anemi eller store blodtap, skriver Nature.

Cellene ble transplantert inn i mus som hadde fått sin egen beinmarg ødelagt av stråling. Stamcellene satte i gang med å dele seg for å erstatte den tapte beinmargen.

Men snart tok forskerne celler ut igjen, og satte dem inn i nye margløse mus. Slik fortsatte forsøket i flere runder.

Og da viste det seg altså at stamceller som manglet prioner ble utslitt lenge før de andre. Dermed klarte de heller ikke å holde produksjonen av beinmarg oppe.

- Det er et første hint om hva disse prionene driver med, sier Harvey Lodish fra Whitehead Institute.

Funnet kan også forklare hvorfor sammenhengen ikke har dukket opp tidligere. Prionene kan rett og slett være en krisehjelper, som ikke trår til i nevneverdig grad før stamcellene er i skikkelig knipe.

Det er fremdeles temmelig mye vi ikke vet om prionene, påpeker forskerne. Men når vi begynner å få et bilde av hva proteinene vanligvis gjør i kroppen, kan vi kanskje også pønske ut hvorfor de av og til finner på fanteri. Og ikke minst hva vi skal gjøre med følgene.

Referanse

Rapporten ble publisert online på Proceedings of the National Academy of Sciences, 30.01.06.

Lenke:

Nature: Prions give boost to stem cells

Powered by Labrador CMS