Kan genmodifiserte malariamygg utrydde malaria?

Forskerne har laget en malariamygg som ikke kan overføre malaria. Men kan disse myggene erstatte den naturlige malariamyggpopulasjonen?

Malaria - fakta:

300 millioner mennesker får sykdommen hver år.

Minst en million mennesker dør av sykdommen hvert år.

Forskere ved Universitetet i Ohio har tilført malariamyggen et gen som lager et protein, SM1, som hindrer malariaparasitten i å komme i myggens spytt, skriver Nature science update.

Trenger ny behandling

Nye stategier for å utrydde malaria er kjærkomne. Malariaparasitten utvikler nemlig raskt motstand mot medisiner, og malariavaksiner er fortsatt i det fjerne. Men det er nok av problemer som må løses før denne strategien kan tas i bruk.

Motargumenter

  • De genmodifiserte myggene har bare en femtedel så mange parasitter som vanlig, men det er nok til å overføre sykdom. Faren er at man får en “survival of the fittest” situasjon der parasittene som overlever sprer seg i naturen. For at metoden skal kunne brukes, må myggen være helt fri for parasitter.
  • De genmodifiserte myggene har ikke noen overlevelsesfordeler i forhold til de naturlige myggene. Det vil derfor være viktig å ha effektive systemer for å få spredd de nye genene til naturlig mygg. Før de genmodifiserte myggene kan slippes fri i naturen, må man vite mye mer om hvordan det nye genet og SM1- proteinet virker
  • Forsøkene som er gjort til nå, er gjort på mus. Forskerne vet ikke om SM1- proteinet kan stoppe spredning av malaria mellom mennesker.

Tross alle motargumenter er denne forskningen svært viktig. Forskningen har skapt økt forståelse for mekanismene som ligger til grunn for spredning av malariasmitte, og dette er veldig viktig for arbeidet med å utvikle vaksiner og nye medisiner mot malaria. Studien er publisert i Nature, 417, s 452 - 455.

Powered by Labrador CMS