Raskere varsler om malaria-epidemier

Et system som varsler tidlig om værendringer, kan gi helsearbeidere advarsler om nye malaria-epidemier flere måneder i forveien i Afrikas usatte områder.

Det går frem av en internasjonal studie, fra blant annet The Earth Institute ved Columbia University i USA og University of Liverpool i England.

Malaria tar mer enn én million menneskeliv årlig, og så mange som 500 millioner anslås å bli smittet hvert år.

Det nye databaserte systemet, som er utprøvd i Botswana, skal ifølge studien kunne varsle om endringer i epidemifaren allerede fem måneder før høysesongen.

Og dessuten fire måneder tidligere enn beregninger som baserer seg kun på nedbørsmengden.

Klimatiske variasjoner har betydelig innvirkning på forekomsten av den alvorlige parasittsykdommen i utsatte afrikanske områder. Temperatur og nedbørsmengde påvirker både parasitten, og myggen som bærer den.

Bruker flere klimamodeller

Forskernes arbeid ble publisert i tidsskriftet Nature 2. februar. Som grunnlag for det nye varslingssystemet benytter de seg av en rekke klimamodeller, for å kunne forutsi endringer i nedbør og andre værforhold med større sikkerhet.

"Forskerne håper varslingen særlig vil hjelpe folk i de mest malaria-utsatte områdene. høyre> Et viktig poeng med å benytte flere modeller, er at forskerne settes i stand til også å vurdere usikkerhetsmomenter i systemet. Dermed sitter man nå med det som beskrives som mer troverdige sannsynlighetsberegninger av været. - Vi har demonstrert hvor raskt det ypperste av klimaforskning kan omsettes til operativ aktivitet i Afrika, sier forsker Madeleine Thomson ved International Research Institute for Climate and Society. Instituttet er igjen en del av
"Forskerne håper varslingen særlig vil hjelpe folk i de mest malaria-utsatte områdene. høyre> Et viktig poeng med å benytte flere modeller, er at forskerne settes i stand til også å vurdere usikkerhetsmomenter i systemet. Dermed sitter man nå med det som beskrives som mer troverdige sannsynlighetsberegninger av været. - Vi har demonstrert hvor raskt det ypperste av klimaforskning kan omsettes til operativ aktivitet i Afrika, sier forsker Madeleine Thomson ved International Research Institute for Climate and Society. Instituttet er igjen en del av

The Earth Institute</a></b> ved Columbia University i USA. </p><p class=”>Ekspert mener mer testing trengsDEMETER

Ifølge Nature brukte teamet modellen, utviklet som en del av det EU-finansierte prosjektet , til retrospektivt å forutsi malariautbrudd i perioden 1982-2002 i Botswana.

Dét var en suksess. Men alle usikkerhetsmomenter kan foreløpig ikke skyves til side med det nye varslingssystemet, ifølge en ekspert på tropisk sykdom.

"Riskoen for en malaria-epidemi i Botswana øker dramatisk rett etter en periode med mye nedbør. Kart: The World Factbook."
"Riskoen for en malaria-epidemi i Botswana øker dramatisk rett etter en periode med mye nedbør. Kart: The World Factbook."

Andrew Spielman, som jobber ved Harvard University i Massachusetts, USA, påpeker overfor tidsskriftet at systemets evne til å forutsi endringer, først må testes mot dagens epidemiologiske data.

I forskning.no sin artikkel Massemorderen malaria kan du lese mer om den den livstruende parasittsykdommen som overføres gjennom myggstikk.

Botswana: Økt risiko med mye regn

Varslingen av værendringer kan særlig bli til hjelp i de mest malaria-utsatte områdene. Det vil si i Afrika, som opplever anslagsvis 90 prosent av tilfellene av den alvorlige sykdommen.

I Botswana, som ligger langt sør i Afrika, er det blant annet slik at risikoen for en epidemi øker dramatisk i tiden rett etter en periode med mye regn.

Ved siden av HIV og AIDS og tuberkulose, betraktes malaria som den største trusselen mot utviklingen i u-landene.

I tillegg til The Earth Institute ved Columbia University og University of Liverpool, har forskere fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts og National Malaria Control Programme i Botswana medvirket til studien.

Referanse:

Thomson M.C, et al. Nature, 439. 576-579. (2006)
Thomson M.C, et al. Am J Trop Med Hyg. 73 214-21. (2005)

Powered by Labrador CMS