Raskere varsler om malaria-epidemier

Et system som varsler tidlig om værendringer, kan gi helsearbeidere advarsler om nye malaria-epidemier flere måneder i forveien i Afrikas usatte områder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går frem av en internasjonal studie, fra blant annet The Earth Institute ved Columbia University i USA og University of Liverpool i England.

Malaria tar mer enn én million menneskeliv årlig, og så mange som 500 millioner anslås å bli smittet hvert år.

Det nye databaserte systemet, som er utprøvd i Botswana, skal ifølge studien kunne varsle om endringer i epidemifaren allerede fem måneder før høysesongen.

Og dessuten fire måneder tidligere enn beregninger som baserer seg kun på nedbørsmengden.

Klimatiske variasjoner har betydelig innvirkning på forekomsten av den alvorlige parasittsykdommen i utsatte afrikanske områder. Temperatur og nedbørsmengde påvirker både parasitten, og myggen som bærer den.

Bruker flere klimamodeller

Forskernes arbeid ble publisert i tidsskriftet Nature 2. februar. Som grunnlag for det nye varslingssystemet benytter de seg av en rekke klimamodeller, for å kunne forutsi endringer i nedbør og andre værforhold med større sikkerhet.

"Forskerne håper varslingen særlig vil hjelpe folk i de mest malaria-utsatte områdene. høyre> Et viktig poeng med å benytte flere modeller, er at forskerne settes i stand til også å vurdere usikkerhetsmomenter i systemet. Dermed sitter man nå med det som beskrives som mer troverdige sannsynlighetsberegninger av været. - Vi har demonstrert hvor raskt det ypperste av klimaforskning kan omsettes til operativ aktivitet i Afrika, sier forsker Madeleine Thomson ved International Research Institute for Climate and Society. Instituttet er igjen en del av
"Forskerne håper varslingen særlig vil hjelpe folk i de mest malaria-utsatte områdene. høyre> Et viktig poeng med å benytte flere modeller, er at forskerne settes i stand til også å vurdere usikkerhetsmomenter i systemet. Dermed sitter man nå med det som beskrives som mer troverdige sannsynlighetsberegninger av været. - Vi har demonstrert hvor raskt det ypperste av klimaforskning kan omsettes til operativ aktivitet i Afrika, sier forsker Madeleine Thomson ved International Research Institute for Climate and Society. Instituttet er igjen en del av

The Earth Institute</a></b> ved Columbia University i USA. </p><p class=”>Ekspert mener mer testing trengsDEMETER

Ifølge Nature brukte teamet modellen, utviklet som en del av det EU-finansierte prosjektet , til retrospektivt å forutsi malariautbrudd i perioden 1982-2002 i Botswana.

Dét var en suksess. Men alle usikkerhetsmomenter kan foreløpig ikke skyves til side med det nye varslingssystemet, ifølge en ekspert på tropisk sykdom.

"Riskoen for en malaria-epidemi i Botswana øker dramatisk rett etter en periode med mye nedbør. Kart: The World Factbook."
"Riskoen for en malaria-epidemi i Botswana øker dramatisk rett etter en periode med mye nedbør. Kart: The World Factbook."

Andrew Spielman, som jobber ved Harvard University i Massachusetts, USA, påpeker overfor tidsskriftet at systemets evne til å forutsi endringer, først må testes mot dagens epidemiologiske data.

I forskning.no sin artikkel Massemorderen malaria kan du lese mer om den den livstruende parasittsykdommen som overføres gjennom myggstikk.

Botswana: Økt risiko med mye regn

Varslingen av værendringer kan særlig bli til hjelp i de mest malaria-utsatte områdene. Det vil si i Afrika, som opplever anslagsvis 90 prosent av tilfellene av den alvorlige sykdommen.

I Botswana, som ligger langt sør i Afrika, er det blant annet slik at risikoen for en epidemi øker dramatisk i tiden rett etter en periode med mye regn.

Ved siden av HIV og AIDS og tuberkulose, betraktes malaria som den største trusselen mot utviklingen i u-landene.

I tillegg til The Earth Institute ved Columbia University og University of Liverpool, har forskere fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts og National Malaria Control Programme i Botswana medvirket til studien.

Referanse:

Thomson M.C, et al. Nature, 439. 576-579. (2006)
Thomson M.C, et al. Am J Trop Med Hyg. 73 214-21. (2005)

Powered by Labrador CMS