Kinesisk urtemedisin mot malaria

Urtemedisinen artemisinin fra søt malurt kan vise seg å være den neste store malariamedisinen. Både UNICEF og Verdensbanken støtter nå produksjon av medisinen etter år med motstand.

Malaria er et kjempeproblem i verdens fattigste deler. Én million mennesker dør av sykdommen hvert år, og 90 prosent av disse er afrikanere - mange av dem er barn under fem år. 300 millioner blir syke av malaria hvert år.

Etter år med motstand omfavner nå UNICEF og Verdensbanken urtemedisinen artemisinin fra søtmalurt for å bekjempe malaria, skriver The New York Times.

Det nye globale fondet for AIDS, tuberkulose og malaria har gitt 11 land bidrag til å kjøpe artemisinin, samtidig som de har oppfodret 34 andre land som har søkt om tilskudd til to gamle medisiner til å bytte til artemisinin.

Tilgang til medisinen kan imidlertid bli et problem. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier at 100 millioner doser vil være nødvendig neste år, og verden kan i dag bare skaffe til veie en tredel av dette.

Utviklet av det militære

Det var forskere i det kinesiske militæret som første gang utvant artemisinin fra søtmalurt (Artemisia annua) i 1965.

De ga medisinen til vietnamesiske tropper som kjempet mot amerikanerne under Vietnam-krigen. I begynnelsen av 1990-tallet skal dødsraten ha gått ned med 97 prosent under et malariautbrudd i Vietnam ved hjelp av urtemedisinen.

I dag dyrkes planten søtmalurt kommersielt i Vietnam og Kina, og pilotprosjekter er satt i gang i Tanzania og India. Urten plantes i desember og trenger deretter åtte måneder på seg for å modnes før det virksomme stoffet artemisinin kan utvinnes fra planten.

De store farmasøytiske selskapene sier at de må ha sikre ordrer fra givere som UNICEF og Verdensbanken før de setter i gang med økt produksjon av malariamedisin med artemisinin.

Effektiv uten bivirkninger

Virkestoffet artemisinin fra søtmalurt er effektiv i behandlingen av malaria uten å ha bivirkninger.

Artemisinin setter ned feberen og senker blodverdiene av parasitten Plasmodium falciparum - som forårsaker sykdommen malaria - raskt. På den måten kan behandling med artemisinin hindre at små utbrudd av sykdommen i malariamyggbefengte områder sprer seg og utvikler seg til en epidemi.

Det som gjør medisinen særlig attraktiv i dag, er at malaria har blitt mer og mer motstansdyktig (resistent) mot de vanlige malariamedisinene som kininderivater og nyere behandlingsformer.

For å hindre at parasitten også blir resistent mot artemisinin, vil virkestoffet bli gitt i en multimedisincocktail.

Tvilte før

Årsaken til at blant annet UNICEF og Verdensbanken tidligere har kviet seg for å sette i gang behandling med artemisinin, skyldes at urtemedisinen har vært for dyr, at den ikke har vært testet nok på barn, og at den ikke har vært nødvendig i områder hvor “gammel” medisin fremdeles har vært effektiv.

Imidlertid har medisinen blitt testet mer de siste årene, samtidig som resistensen mot de etablerte medisinene har økt kraftig.

En helseekspert fra de britiske myndighetene sier til The New York Times at grunnen til at de forandret mening om bruken av søtmalurt mot malaria var erfaring fra Uganda.

I 2000 var resistensen mot malariamedisin i Uganda på seks prosent, mens den hadde økt til 31 prosent bare to år etter.

"Kartet viser hvor i verden malaria finnes."
"Kartet viser hvor i verden malaria finnes."


 

Vil de satse?

Det gjenstår å se om de store farmasøytiske selskapene vil kaste seg over artemisinin og produsere malariamedisin.

Ettersom artemisinin er et plantestoff kan det ikke patenteres, og siden ekstraheringsmetoden av virkestoffet fra søtmalurten er så enkel, kan heller ikke den patenteres.

- Det kan bety at å lage malariamedisin fra den kinesiske urten ikke er så spennende for de farmasøytiske selskapene, sier Dr. Allan Schapira fra WHO til The New York Times. Grunnen er at profitten synker, siden de ikke får patentmonopol.

Imidlertid er alle andre glade for dette, legger Schapira til.

Men dersom WHOs uttalelse om at det er behov for 100 millioner brukerdoser neste år stemmer, kan dette presse prisene på medisinen kraftig opp, ettersom bare en tredel av dette finnes i verden i dag.

Ikke uproblematisk

Eksperter på malariabekjempelse advarer også sterkt mot falske produkter på markedet som hevder de inneholder artemisinin. I Asia er 38 prosent av produktene som skal inneholde artemisinin falske, og ekspertene er redd det samme skal skje i Afrika.

- Et annet problem er opplysning om den nye medisinen fordi preferansen for kininprodukter fortsatt henger ved blant de fattigste, sier Richard Allen, direktør i Mentor Initiative, som er en offentlig helsegruppe som jobber med å bekjempe malariaepidemier.

Han sier til The New York Times at kininderivativer som har vært på markedet mot malaria siden 1950-tallet fremdeles blir kjøpt av de fattigste fordi det er så billig og setter ned feberen raskt.

Imidlertid er det det eneste kininderivatene gjør i dag for å behandle malaria: parasittene er resistente for medisinene.

Allen mener problemet med kininderivativer og falske produkter kan unngås ved å gi bort artemisinin-medisin gratis til de som trenger det.

Artemisinin er imidlertid ikke særlig til hjelp som forebyggende medisin mot malaria - den bare behandler de som har fått sykdommen. Men her kan kanskje moderne bioteknologi utvikle medisin som forebygger, som vi skrev om i mars.

Les mer:

Herbal drug widely embraced in treating resistant malaria

Powered by Labrador CMS