– Vi fant at blant de som har allergi, var det om lag dobbelt så mange som fikk svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)
– Vi fant at blant de som har allergi, var det om lag dobbelt så mange som fikk svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Allergi gir større fare for svangerskapsforgiftning

Kvinner som har allergi, har nesten dobbel så stor sjanse for å få svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet.

Publisert

Svangerskapsforgiftning, eller preeklampsi, er en alvorlig komplikasjon i svangerskapet som kan være farlig for både mor og barn.

Tilstanden kan blant annet føre til forsinket vekst hos barnet og føre til at det må forløses for tidlig, spesielt om tilstanden oppstår før svangerskapsuke 34.

Årsaken til hvorfor noen får svangerskapsforgiftning, er det likevel behov for mer kunnskap om.

– Vi vet at der er en rekke tilstander som disponerer for preeklampsi, blant annet diabetes, leddgikt og astma, sier Anne Kvie Sande. Hun er forsker ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen.

Med bakgrunn i dette ønsket de å undersøke om en ganske vanlig tilstand som allergi hos mor ga større sjanse for å utvikle preeklampsi.

Dobbelt så mange

Forskerne brukte data fra fødedatajournalsystemet NATUS, som inneholder opplysninger om mors helse før og under svangerskapet. Alle fødsler i Stavanger mellom 1996 til 2014 i Stavanger og i Bergen mellom 2009 til 2014 var inkludert i utvalget.

– Vi fant at blant de som har allergi, var det om lag dobbelt så mange som fikk preeklampsi tidlig i svangerskapet. De med allergi var derimot underrepresentert blant de som får preeklampsi sent i svangerskapet.

– Det styrker antagelsen om at svangerskapsforgiftning er knyttet til immunforsvaret, sier Sande.

Kan henge sammen med immunforsvaret

Hos mor gir svangerskapsforgiftning høyt blodtrykk og protein i urinen, i noen tilfeller kan nyrene og leveren bli påvirket.

Etter svangerskapet er tilstanden også forbundet med økt risiko for å dø av hjertesykdom.

Sande forklarer at mors immunforsvar ikke fungerer som det skal ved svangerskapsforgiftning.

– Vi vet nå at mange immunologiske tilstander, som astma og allergi, er assosiert med svangerskapsforgiftning. Det styrker antagelsen om at svangerskapsforgiftning er en immunologisk tilstand, sier Sande.

Det vil si at tilstanden skyldes dysfunksjoner i immunforsvaret.

To ulike tilstander

Studien styrker også hypotesen om at sen og tidlig preeklampsi faktisk er to ulike tilstander, som krever to ulike typer oppfølging.

Hvis man vet at allergikere har størst sjanse for å få den tidlige varianten, kan helsepersonell være mer oppmerksom på tegn til preeklampsi hos denne gruppen og kanskje også forebygge:

– Vi håper at ved å skille disse to tilstandene fra hverandre, så kan vi gi de som er i risikogruppen for å utvikle den mest alvorlige utgaven, tidligere oppfølging. Kanskje kan antihistaminer, en vanlig allergimedisin, gis forebyggende, foreslår forskeren.

I registeret var det bare informasjon om hvorvidt mor hadde allergi eller ikke, ikke hva mor er allergisk mot.

– Vi håper å finne ut mer om dette i fremtidige studier, sier hun.

Referanse:

Sande, A.K. m.fl: Maternal allergy as an isolated risk factor for early-onset preeclampsia: An epidemiological study. Journal of Reproductive Immunology. (2018) (Sammendrag) https://doi.org/10.1016/j.jri.2018.04.004