Blir gravide, men røyker videre

Én av fire europeiske røykere fortsetter med sigaretter under svangerskapet, viser norsk forskning. Men det er store ulikheter mellom landene.

Røyking i svangerskapet er fortsatt et stort problem i Europa, mener norske forskere. (Foto: Colourbox)
Røyking i svangerskapet er fortsatt et stort problem i Europa, mener norske forskere. (Foto: Colourbox)

Det er ingen tvil om at mors røyking er svært uheldig for fosteret. Mange av de tusenvis av stoffene i røyken kan påvirke det. Og i tillegg binder karbonmonoksid seg til de røde blodcellene slik at fosteret får lite oksygen og dårlige vekstvilkår.

Forskning viser at sigarettene øker risikoen for både spontanabort, misdannelser, lav fødselsvekt, pusteproblemer og for tidlig fødsel.

Likevel viser en ny norsk studie at 26 prosent av europeiske kvinner som røkte fra før, fortsetter å røyke under svangerskapet.

Spurte 8000 kvinner

Studien er bygd på svarene til over 8000 gravide kvinner som har fylt inn en nettbasert, anonym spørreundersøkelse. Damene var fra 15 ulike land i Europa.

Og forskjellene var store, både når det gjaldt hvor mange i befolkningen som brukte sigaretter til vanlig og hva de gjorde under graviditeten.

Ifølge undersøkelsen røkte for eksempel halvparten av alle kvinner i Kroatia daglig eller av og til, og nesten 20 prosent av alle kvinner røkte mens de var gravide. På Island var det også mange damer som røkte før graviditeten – hele 41 prosent – men her var det bare fire prosent som røkte under svangerskapet.

I Norge røkte nær 34 prosent av alle kvinner fast eller innimellom, mens nesten sju prosent gjorde det samme mens de var gravide.

– Urovekkende

Resultatene er ikke helt uventede, og i flere land var andelen gravide røykere relativt lav. Men det samlede antallet europeiske kvinner som røkte i svangerskapet er likevel urovekkende stort, mener forskerne. 

– Dette er et rødt flagg. En viktig påminnelse om at svært mange tusen barn blir utsatt for tobakk i mors mage. Dette er fortsatt er et stort problem i Europa, sier Janne Smedberg fra Universitetet i Oslo, som har gjort analysene i studien.

Lav utdannelse

Siden undersøkelsen omfattet kvinner fra 15 ulike land, kunne Smedberg og kollegaene sammenligne forholdene i ulike deler av Europa.

Resultatene blant gravide speiler i stor grad det generelle røykemønster blant kvinner i de ulike landene. I mange av de nordeuropeiske landene har antall røykere gått ned, og antallet røykende gravide er ganske lavt. I østeuropeiske land er røyking derimot langt vanligere, også under svangerskapet.

Det er imidlertid flere fellesnevnere mellom de gravide røykerne i hele Europa, sier Smedberg.

– De har typisk lav utdannelse. Mange lever alene, men det er også en relativt høy andel hjemmeværende kvinner blant dem som røyker i svangerskapet. Ofte har de barn fra før, sier hun.

– Mange av disse kvinnene har lav evne til å forstå helseinformasjon. I tillegg er svangerskapene oftere ikke planlagte, og færre tar folsyretabletter, som vi vet forebygger alvorlige misdannelser hos fosteret.

Mer akseptert noen steder

Smedberg og kollegaene har ikke forsket på hvorfor noen vordende mødre velger å ikke stumpe røyken, men de har flere forslag til hvilke årsaker som kan spille inn. 

I noen land er det kanskje ikke like stort fokus på farene ved å røyke i svangerskapet som i Norge, sier professor Hedvig Nordeng fra Universitetet i Oslo, som er hovedansvarlig for undersøkelsen.

– I Norge har helsemyndighetene satset stort på røykesluttkampanjer spesielt rettet mot gravide, og generelt er det lite akseptert i befolkningen å røyke hvis du er gravid.

Men det kan være kulturelle forskjeller mellom Nord-Europa og Øst-Europa i hvor akseptert det er å røyke med svulmende mage.

– Hvis moren din sier at hun røkte med deg i magen, at det gikk helt fint og at det sikkert ikke er så farlig, så kan det prege holdningene dine. Du lytter gjerne til dem du stoler på, sier Nordeng.

En lignende mekanisme kan virke inn for flerbarnsmødrene som fortsetter å røyke under svangerskapene. 

– Kanskje røkte de under en tidligere graviditet og opplevde å få et friskt barn. Da føler de kanskje at forskningen som viser at tobakk er skadelig, er motbevist, sier Smedberg.

Vanskelig livssituasjon

En annen mulighet er at informasjonen fra helsemyndighetene kan bli for komplisert.

Blir det for mange tall, navn på kjemiske stoffer og abstrakte begreper som «risiko», kan det være vanskelig å ta opplysningene inn over seg.

Dessuten er det svært viktig å ta livssituasjonen til disse kvinnene med i betraktningen, mener Smedberg.

– Kanskje er de i en så sårbar situasjon at røyking ikke fortoner seg som så viktig. Opplever de mye stress, kan det også bli enda vanskeligere å gi slipp på vaner som røyking, sier forskeren, som i tillegg påpeker at helsepersonell skal være forsiktige med moralisering.

– Når man går til jordmor under svangerskapet, er fokuset på barnets helse. Innrømmer mamma da at hun røyker, blir mamma den slemme, selv om hun ønsker å slutte.

– Noen mener at det da er bedre å fokusere på mor og på det positive: Jeg forstår at det er vanskelig, men hva kan vi gjøre for å hjelpe deg å slutte, og å fortsette å være ikke-røyker etter svangerskapet? Dette skal vi klare!

Det er imidlertid viktig at vi tar tak i problemene både på et individuelt og på et overordnet nivå, mener forskerne.

– Bør ha felles europeisk innsats

– Europeiske helsemyndigheter bør ha et samlet fokus på røykeslutt i svangerskapet. De bør se på erfaringer med hva som virker og ikke, og lage en felles plan for hele Europa, med særlig fokus på landene der røyking i svangerskapet er vanlig, sier Nordeng.

Hun tror tallene fra spørreundersøkelsen er relativt representative for befolkningen av gravide kvinner. I hvert fall i de landene der folk flest har god tilgang til internett.

– Det at undersøkelsen er anonym, gjør det lettere for kvinnene å svare sant på om de røyker eller ikke.

– Riktignok er dette en nettbasert undersøkelse. I Norge vet vi at 99 prosent av kvinner i fruktbar alder har tilgang til internett. Men i noen østeuropeiske land er det nok den ressurssterke delen av befolkningen som har tilgang og kan svare.

Derfor har forskerne sammenlignet informasjonen om alder, utdanning og andre faktorer knyttet til kvinnene i spørreundersøkelsen, med nasjonal fødselsstatistikk fra de ulike landene. Slik kunne de kontrollere om utvalget i studien speilet hele befolkningen i landene.

– Og det gjør det, i det store og hele, med unntak av at de som svarer har litt høyere utdanning enn gjennomsnittet, sier Nordeng.

Når man tar med i betraktningen at de med høyere utdanning sjeldnere røyker i svangerskapet, er det grunn til å tro at røyketallene fra undersøkelsen i hvert fall ikke er for høye.

Kanskje er det til og med flere gravide som røyker i virkeligheten.

– Med de strenge røykelovene i mange land kan man kanskje få inntrykk av at røyking i svangerskapet ikke lenger er et problem, sier Smedberg.

– Men det er det.

Referanse:

J. Smedberg, A. Lupattelli, A. C. Mårdby & H. Nordeng, Characteristics of women who continue smoking during pregnancy: a cross-sectional study of pregnant women and new mothers in 15 European countries, BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:213.
 

Powered by Labrador CMS