Det er mer sannsynlig at du røyker om du har lav enn høy utdanning. (Foto: fizkes/Shutterstock/NTB scanpix)
Det er mer sannsynlig at du røyker om du har lav enn høy utdanning. (Foto: fizkes/Shutterstock/NTB scanpix)

Gravide som røyker har lite utdanning

Men hvorfor røyker lavt utdannede gravide i Finland oftere enn norske kvinner med lite utdanning?

Røyking blant kvinner

 

Kvinner som sier at de røyker daglig i 2014:

Norge: 12,3 prosent av alle kvinner over 15 år

15–24 år: 4,1 prosent

25–34 år: 8,7 prosent

35–44 år: 12,2 prosent

Finland: 10,5 prosent av alle kvinner over 15 år

15–24 år: 10,5 prosent

25–34 år: 14,2 prosent

35–44 år: 11,9 prosent

Kvinner som røyker når de er gravide:

I Norge ved begynnelsen av svangerskapet: 7,6 prosent (2013-2014)

I Finland de første tre månedene av svangerskapet: 11 prosent (sørvest i landet 2011-2015)

Kilder: eurostat, norsk studie, finsk studie.

Å røyke mens du er gravid kan skade barnet på flere måter. Det øker risikoen for tidlig fødsel og lav fødselsvekt, astma og i sjeldne tilfeller krybbedød, ifølge Folkehelseinstituttet.

Mens få norske kvinner røyker når de blir gravide, fortsetter flere av de finske kvinnene.

I Norge røykte 7,6 prosent av de gravide ved begynnelsen av svangerskapet i 2013–2014, viser en studie som kom i fjor.

Undersøkelsen sier ikke noe om hvor mange som stumper røyken eller fortsetter utover i svangerskapet. En studie fra 2011–2012 tyder imidlertid på at sju prosent fortsetter å røyke mens de er gravide. Men ettersom stadig færre i befolkningen røyker med tida, er ikke ulike årstall helt sammenlignbare.

I sørvestlige Finland røykte derimot 11 prosent mellom 2011 og 2015 i de første tre månedene av svangerskapet. Og forskerne tror tallet er enda høyere på landsbasis, for folk i denne regionen har mer utdanning enn landsgjennomsnittet.

Det er nemlig mer sannsynlig at du røyker om du har lite utdanning. Det gjelder også når du er gravid, både i Norge og Finland.

Nesten halvparten røyker

Nå tyder en ny finsk studie på at det er utdanningsnivået som forklarer mesteparten av forskjellene mellom de gravide.

Finsk helsepersonell spurte 2677 gravide kvinner født 1976 eller seinere om deres røykevaner de tre første månedene av graviditeten. Ettersom mange vet at de ikke bør røyke når de er gravide, er det langt fra sikkert at alle vordende mødre vil fortelle om det.

Blant de finske kvinnene som bare har tatt grunnskolen, sier nesten halvparten (44 prosent) at de røyker. Men det er bare 73 kvinner som har så lite utdanning.

Den norske studien viser at 21 prosent av dem med grunnskoleutdanning røykte i 2013–2014. Blant høyt utdannede kvinner var tallet bare to prosent.

Det er altså også flere røykende finner enn nordmenn, selv blant de lavt utdannede gravide.

Mystisk forskjell

De finske forskerne sjekket sammenhengen mellom røyking i svangerskapet og flere faktorer, som alder, yrke, sivilstatus og boområde. Stress og det å motta sosialhjelp økte også risikoen. Men utdanning var altså det som tydeligst hang sammen med røyking.

Det er et mysterium hvorfor flere røyker mens de er gravide i Finland enn i de andre nordiske landene, mener forskerne. De vet ikke om kvinnene får hjelp til å slutte.

Det er lett å tenke at det er de mest avhengige som har vanskeligst for å stumpe røyken når de blir gravide.

Selv om andelen dagligrøykere er omtrent den samme i begge land, er det flere finske enn norske kvinner som røyker hver dag i de yngre aldersgruppene.

Mer enn dobbelt så stor andel av kvinnene røyker for eksempel i aldersgruppa 15–24 år: 10 prosent i Finland mot 4 prosent i Norge, viser tall fra den europeiske statistikkbanken Eurostat.

Også blant unge voksne i den alderen der mange får barn, 25–34 år, er det flere finske kvinner enn norske kvinner som røyker hver dag: 14 prosent i Finland mot i underkant av 9 prosent i Norge.

Røyker særlig på yrkesfag

Nøkkelen til å bekjempe røyking hos gravide ligger nettopp i å endre vanene som blir etablert i ung alder, tror forskerne.

Myndighetene må rette innsatsen mot tenåringene før de begynner å røyke, mener de.

Det er ikke bare antall år på skolebenken som avgjør.

Langt flere røyker under svangerskapet om de har tatt yrkesfag enn studiespesialisering på videregående skole.

De som begynner på yrkesfag, kan ha mye til felles som forskerne ikke kjenner til og som gjør at tenåringene begynner å røyke.

Men kanskje er det også noe ved kulturen på yrkesfag, spekulerer de finske forskerne.

Ungdommene blir del av en røykekultur knyttet til det yrkeslivet de sikter seg inn mot og blir i tillegg påvirket av jevnaldrende. I lufta ligger en forventning om at de skal røyke.

Referanser:

Juho Härkönen mfl: Education is the strongest socio-economic predictor of smoking in pregnancy. Addiction, 14. februar 2018. DOI: 10.1111/add.14158.

Liv Grøtvedt mfl: Development of Social and Demographic Differences in Maternal Smoking Between 1999 and 2014 in Norway. Nicotine & Tobacco Research, vol. 19, nr. 5, 1. mai 2017. Doi: 10.1093/ntr/ntw313. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS