Kan partnerbytte påvirke fosteret?

Har du byttet partner mellom ditt første og andre svangerskap? Da øker risikoen for at det andre barnet skal fødes for tidlig og ha lav fødselsvekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er konklusjonen etter ny norsk kjempestudie som sammenlignet barnefødsler hos damer som har byttet partner, med kvinner som beholdt samme mann.

Vanligvis har barn nummer to bedre sjanser for å unngå både spedbarnsdød, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Men det gjelder visst bare hvis søsknene har samme far. Skifter mamma partner mellom svangerskapene, øker risikoen for at det andre barnet skal gjøre det dårligere enn normalt.

Funnet er ganske unikt og publiseres i førstkommende nummer av British Medical Journal.

Pussig

Forskerne brukte statistisk materiale som var samlet inn mellom 1967 og 1998, og undersøkte 488 141 norske kvinner som hadde født minst to barn. 31 683 av dem hadde skiftet partner.

Denne siste gruppa kom dårligere ut både når det gjaldt for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og barnedødelighet. Det så ut til at resultatet var uavhengig av mødrenes utdanning, fødselsår og alder ved svangerskap.

"Puh! Endelig i boks!"
"Puh! Endelig i boks!"

- Dette er et pussig funn, sier professor Lars Vatten fra NTNU, en av forskerne bak undersøkelsen. Det er ikke lett å skjønne hvorfor det å få en ny mann skal ha negativ innvirkning på fosteret. Kanskje disse kvinnene lever på en annen måte enn andre damer?

Livsstil

- Når det gjelder problemer som svangerskapsforgiftning har forskerne lurt på moras kropp kan reagere negativt på gener og stoffer fra faren. Men det er liten grunn til å tro at slike faktorer skal ha betydning her, sier Vatten

Han tror det er mer sannsynlig at svaret ligger i livsstilen. Men det finnes ingen enkle forklaringer på fenomenet.

- Det er naturlig at livsstilen til ei jente blir påvirket av en ny partner, men man skulle jo tro det like gjerne kunne være til fordel for barnet.

Spesiell gruppe?

En mulig forklaring kan være at damer som får barn med flere partnere rett og slett hører til ei gruppe med mer risikofylte vaner. Kanskje røyker og drikker de mer enn normalen eller har et dårligere kosthold.

- Dermed er det ikke selve partnerbyttet som skaper problemene. Det kan derimot være en indikasjon på en livsstil som ikke er så heldig. Hypotesen har imidlertid sine svakheter, forteller Vatten. Hvorfor lager for eksempel ikke den usunne livsstilen trøbbel for det første barnet også?

Opplysningene i undersøkelsen kommer fra medisinske fødselsregistreringer, og der finnes det ikke så mye informasjon om hver enkelt mor. Men forskerne har allerede planer for videre forskning.

Røyking

- Siden 1999 er registreringene rundt fødslene blitt mer detaljerte, sier Vatten. Dermed kan vi finne ut mer om jentenes livsstil både før og under svangerskapet.

Dersom partnerbytte også påvirker barna til jenter som fødte etter 1998, kan forskerne begynne å lete etter sammenhenger. Røyking er en av faktorene de er spesielt interessert i.

- Vi har tjuvkikket litt i registreringene fra de siste årene, og det ser ut til at det er flere røykere enn normalt blant kvinner som har skiftet partner. Kanskje har sigarettene en del av skylda?

Muligens er ikke kvinner som har røykt i mange år like godt i stand til å ta imot et foster som jenter som aldri har røykt? Å stumpe sigarettene i svangerskapet kan dermed være til mindre nytte enn man regner med. Problemet kan forsterkes enda mer hvis man tar opp uvanen igjen mellom svangerskapene.

- Noe slikt kunne ha forklart hvorfor livsstilen ikke påvirket det første barnet på samme måte som det andre, funderer Vatten, men understreker at dette bare er tanker. Noe sikkert svar har han ikke. Kanskje er det andre forhold som spiller inn, og muligens skyldes resultatene en god blanding av flere faktorer.

Flere skifter partnere

- Tallene viser at stadig flere får barn med forskjellige partnere, sier Vatten. Det kan bety at denne problemstillinga blir viktigere i framtida. Men hvis resultatene våre skyldes at de som tradisjonelt skiftet partnere var en gruppe kvinner med en spesiell livsstil, kan forskjellene viskes ut med tida. Da vil gruppa bli vannet ut med “vanlige” jenter, og partnerbytte vil ikke lenger være en indikator på en type livsførsel.

Uansett forklaring håper forskerne de greier å komme til bunns i saken.

Referanse:

L. J. Vatten, R. Skjærven, Effects on pregnancy outcome of changing partner between first two births: prospective population study, British Medical Journal, Vol. 327 15. november 2003, p 1138 - 1141.

Powered by Labrador CMS