Et stort EU-støttet prosjekt skal forbedre livskvaliteten til barn i barnehagene.  (Foto: Steinar Figved)
Et stort EU-støttet prosjekt skal forbedre livskvaliteten til barn i barnehagene. (Foto: Steinar Figved)

Stort flernasjonalt prosjekt skal forbedre småbarns trivsel

Sammen med høyere utdanningsinstitusjoner i England og Spania, er Universitetet i Stavanger partner i et stort EU-støttet prosjekt med mål om å forbedre livskvaliteten til barnehagebarn. 

I FNs konvensjon om barns rettigheter blir barn beskrevet som individer med egne intensjoner og interesser, med ulik kapasitet og behov for beskyttelse. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt. Men hvordan uttrykker barn seg når de ikke har det bra, og vet de ansatte i barnehagene nok om hvordan de kan oppdage at et barn ikke trives?

Hovedmålet med ToWe-prosjektet, er å forbedre livskvaliteten til små barn, med de vanskeligstilte barna i sentrum, slik at de får mulighet til en god start på livet og kan gjøre det beste ut av sine muligheter for læring. Dette skal oppnås ved at barnehagelærerne skal få utviklet sine kunnskaper og forståelse for hvordan de kan bidra til at småbarna skal trives bedre i barnehagene.

 

Powered by Labrador CMS