Stor tilvekst i norske skoger

Det blir stadig mer skog i Norge. I fjor økte tømmervolumet med 14,8 millioner kubikkmeter, og er nå over dobbelt så stort som i 1930-årene, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge de siste beregningene fra Landsskogtakseringen var tilveksten i skogen i fjor på 25,7 millioner kubikkmeter tømmer. I fjor ble det til sammenligning hogd rundt 9 millioner kubikkmeter for salg.

Grana står for over halvparten av tilveksten. Både i løvskogen og i granskogen økte tilveksten fra året før. Det var imidlertid en liten nedgang for furuskogen.

Den årlige tilveksten i de norske skogene er nesten doblet de siste førti årene, og dette har flere årsaker. Målrettet skogskjøtsel og planting av skog over flere tiår har ført til god aldersfordeling og økt tetthet. Det er også grunn til å tro at klimaet har virket positivt på tilveksten, skriver SSB.

I alt står det 736 millioner kubikkmeter tømmer i de norske skogene. Til sammen er 120.000 kvadratkilometer av landet vårt skogkledd.

(NTB)

Powered by Labrador CMS