100 000 møtte opp, eller gjorde de?

Ulike anslag av samme folkemengde kan variere vilt. Initiativtagerne til ”Stop the war”-demonstrasjonen i London i 2007 rapporterte om 60 000 frammøtte. Politiet oppga at tallet var 10 000.

Folk bør være skeptiske til anslagene av store folkemengder, mener britiske statistikere. De eksisterende metodene for å bedømme folkemengder er upresise. Dermed risikerer vi at sannheten som presenteres er sterkt farget av håpene og meningene til de som gjør anslagene.

Ifølge en pressemelding har forskerne lagd en ny målemetode som får feilmarginen ned i 10 prosent, og en teknikk for å bedømme folkemengder i bevegelse. (forskning.no/IS)