Flere partnerskap mellom kvinner

Antall partnerskap som ble inngått i 2006, er det høyeste siden loven om partnerskap trådte i kraft i 1993. Kvinner stod for et flertall av partnerskapene i fjor.

Publisert

Det ble inngått i alt 227 registrerte partnerskap. Toppnoteringen kommer i første rekke av at antall partnerskap mellom kvinner har økt, viser ny statistikk fra Statisktisk sentralbyrå (SSB).

125 av partnerskapene i fjor var mellom kvinner, 102 mellom menn. For 14 år siden stod kvinner for hvert tredje partnerskap, og det totale antall for begge kjønn var 156 i 1993, opplyser SSB.

Hva så med giftermål mellom mann og kvinne? Det ble inngått 21 700 ekteskap i 2006, en nedgang på 670 fra 2005. Flest kvinner gifter seg når de er 30-34 år, tett fulgt av 25-29-åringene. Blant mannfolka er det flest førstegangsgifte i alderen 30 til 39 år.

På 1960- og 1970-tallet var det flest førstegangsgifte kvinner i alderen 20-24. Nå er menn og kvinner er nå i snitt henholdsvis 33,4 og 30,6 år når de smis i hymens lenker, opplyser SSB videre.

Samtidig ble 10 600 ekteskap oppløst i fjor, en nedgang på 440 fra 2005.

Mange barn rammes. Rundt 11 000 barn under 18 år opplevde at foreldrene skilte seg i 2006, en nedgang på 900 fra året før. Rundt halvparten av barna er 6-12 år.

Les mer:

SSB: Befolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser 2006. Fleire partnarskap blei inngått.