Kvinner vil dominere på utdanning

Kvinner tar fullstendig innersvingen på menn i utdanning. For år 2030 anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at 420 000 yrkesaktive kvinner vil ha høyere utdanning, mot bare 230 000 menn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det første året i det nye årtusenet var det like mange yrkesaktive kvinner og menn med høyere utdanning i Norge. Det samme året var antallet kvinner blant studentene kommet opp i nesten 60 prosent.

Året etter var det for første gang flere kvinner enn menn med universitets- eller høgskoleutdanning.

- I retning av klar kvinnedominans

- Fra like mange kvinner som menn med høyere utdanning i arbeidsstyrken i 2001, vil utviklingen gå i retning av en klar kvinnedominans, melder SSB, som har gjennomført en framskriving av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning.

Framskrivingen indikerer en fortsatt betydelig økning i tallet på personer med høyere utdanning. Økningen har de siste årene gjort seg spesielt gjeldende for kvinner, og denne tendensen fortsetter.

Tallene viser at antallet kvinner med høyere utdanning av lavere grad vil vokse med rundt 150 000 personer fra 2001 til 2030. Dermed er tallet på yrkesaktive kvinner med høyere utdanning anslått til å komme opp i over 420 000 personer i 2030, mot bare i underkant av 230 000 personer for menn.

Det sentrale poenget er at det nå er flere kvinner enn menn som utdanner seg.

Kommer ut i arbeidslivet

- Resultatet for 2030 er bare en konsekvens av den demografiske utviklingen. De store kullene med kvinner med høy utdanning er i ferd med å komme ut i arbeidslivet, sier forskningsleder Nils Martin Stølen i SSB.

- Når vi kommer til 2030 er alle de eldre kullene, med få kvinner med høyere utdanning, erstattet. Dette er riktignok basert på forutsetningen om at tilbøyeligheten til å ta utdanning holder seg for både kvinner og menn. Den kan jo forandre seg.

Det er mange faktorer som ligger bak dagens utvikling hvor kvinner synes å være mer interessert enn menn i å utdanne seg: Det har foregått en stor utbygging av utdanningssystemet, og holdningene til det å ta utdanning har endret seg, i tillegg til at mye har blitt gjort for å skape likestilling. Nå ser det imidlertid ut som det er mennene som blir hengende etter.

- Det gamle kjønnsmønsteret rammer nå menn, som tradisjonelt sett har hatt interesse for ting innenfor industri, bygg, anlegg og håndverk, og har klart seg med videregående fagutdanning.

- Kvinnene er mer retta inn mot helse og sosialtjenester, og har større interesse for å drive undervisning - med andre ord yrker som krever høyere utdanning. Disse områdene står for mye av veksten innen kvinners utdanning, sier Stølen.

Tar igjen menn på høyere grad

SSB tror også at tallet på yrkesaktive kvinner med høyere utdanning av høyere grad vil bli mer enn fordoblet frem til 2030, og komme opp i nærmere 100 000 personer.

Også på dette utdanningsnivået øker antallet menn mye saktere - SSB anslår en tilvekst på knapt 10 000 personer fra 2001 til 2030, og tror nivået vil stabilisere seg allerede rundt 2010.

Det betyr at det vil være like mange kvinner som menn med høyere utdanning av høyere grad i 2030.

- Oversett i likestillingsdebatten

- Når det gjelder høyere grad, tror vi at veksten som har funnet sted har sterk sammenheng med arbeidet som er gjort for likestilling. Det er kanskje litt oversett i likestillingsdebatten at grunnen til at arbeidslivet fortsatt sliter, er at utdanningsnivået for menn fortsatt er mye høyere enn kvinner.

- Det som nå skjer i bunnen, når flere jenter tar høyere utdanning, vil ha dramatiske implikasjoner på arbeidslivet. Men det tar litt tid, sier Stølen.

Han ser ikke bort fra at kvinnene etter hvert også tar innersvingen på mennene når det gjelder høyere utdanning av høyere grad.

- Om kvinners utdanningstilbøyelighet fortsetter å øke mer enn menns, vil kvinner passere menn før 2030, og det vil bli flere kvinner enn menn med utdanning av høyere grad, sier Stølen.

Lenker:

SSB: Flere høyt utdannede kvinner
SSB (pdf): Vekst i utdanningssystemet (Utdanning 2003)

Powered by Labrador CMS