Flere kvinner enn menn med høy utdanning

Flere kvinner enn menn har fullført utdanning på universitet- eller høgskolenivå, melder Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2002 var det flere kvinner enn menn som hadde universitets- eller høgskoleutdanning.

Selv om det fremdeles er flest menn som har høyere utdanning på over fire år, er kvinnene likevel i flertall blant de som har fullført en utdanning ved universiteter eller høgskoler - alle nivåer sett under ett.

Flere kvinner enn menn tar nemlig kort, høyere utdanning. 20,3 prosent av kvinnene, mot 15,7 prosent av mennene hadde høyere utdanning på inntil fire år i 2002.

3,2 prosent av kvinnene har høyere utdanning på over fire år, mot 6,9 prosent av mennene.

24 mot 23

Nærmere 24 prosent av kvinnene har altså høyere utdanning, mens mennene nå har havnet hakket under på 23 prosent.

I fjor var det bare fire fylker hvor menn hadde høyere utdanning enn kvinner. Dette var Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. I resten av de 15 fylkene hadde kvinner høyere utdanning enn menn.

I Finnmark var forskjellene størst; her skilte seks prosentpoeng utdanningsnivået for kvinner og menn. I Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane var forskjellen i overkant av fire prosentpoeng.

Hedmark, Finnmark og Nordland er de lavest utdannede fylkene. Her finner vi den største andelen innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning; mellom 26 og 27 prosent.

Oslo og Akershus på topp

I Oslo og Akershus er folk høyest utdannet, med lavest andel innbyggere med bare grunnskole, og flest personer med høyere utdanning. Oslo er det eneste norske fylket hvor over ti prosent av innbyggerne har høyere utdanning.

Tallet stemmer kanskje ikke helt, fordi Oslo og Akershus også har den høyeste andelen med ikke oppgitt eller uten fullført utdanning, og disse er holdt utenfor i opptellingen.

Flere kvinnelige doktorgrader

Utdanningsnivået stiger stadig i Norge. I 1985 hadde over 38 prosent av befolkningen bare grunnskole. Ti år senere var tallet rundt 27 prosent. I dag har rundt 20 prosent bare grunnskole - 23 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene.

Mindre enn én prosent av kvinnene hadde høyere utdanning på lenger enn fire år i 1985, sammenlignet med over fire prosent av mennene. I 2002 hadde vel tre prosent av kvinnene og sju prosent av mennene utdanning på dette nivået.

I 1970 var det rundt 1 200 personer med doktorgrad i Norge, og bare sju prosent av dem var kvinner. I 2002 var tallet steget til 13 200 doktorgrader, og hver fjerde av dem er en kvinne.

Lenke:

Statistisk sentralbyrå: Flest kvinner med høyere utdanning

Powered by Labrador CMS