Flytter fra Nord-Vestlandet og Nord-Norge

Flyttestrømmen fortsetter fra distriktene. Mennesker i Sogn og Fjordane, Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal finner oftest ut at de heller vil bo et annet sted.

Folk i distriktene fortsetter å pakke sammen sakene sine for å flytte til Osloregionen. Unge mennesker flytter mest.

Mens fylkene på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge nok et år hadde det største flyttetapet, hadde fylkene rundt Oslofjorden størst flyttegevinst i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Distriktskommuner

Kommunene med størst nettoutflytting i forhold til folketallet var stort sett mindre kommuner i distriktene, særlig kyst- og skogskommuner. Også en del industrikommuner hadde stor utflytting.

I absolutte tall var det størst nettoutflytting fra Nordland fylke, med 1 550 personer. Møre og Romsdal mistet 1 100 innbyggere.

Sogn og Fjordane hadde en nettoutflytting på 1 050 personer.

Sammenlignet med folketall

Tidligere år har Finnmark hatt den høyeste nettoutflyttingen sammenlignet med folketallet. I 2005 var det imidlertid Sogn og Fjordane som tok over denne posisjonen med en utflytting på 0,98 prosent.

Finnmark fulgte tett på med en nettoutflytting på 0,81 prosent, mens Nordland tapte 0,66 prosent av innbyggertallet.

Sogn og Fjordane hadde flyttetap til alle fylkene i landet, mens Møre og Romsdal hadde flyttetap til alle fylkene bortsett fra Sogn og Fjordane.

Til sammen hadde 12 norske fylker større fraflytting enn innflytting.

Akershus leder

Mest innflytting skjedde til Akershus og Oslo. Akershus med en netto innflytting på 2 550 personer, og Oslo med 1 350 personer


 

Folk flytter til hovedstaden fra alle landets kroker. Oslo hadde nemlig en forholdsvis stor nettoinnflytting fra alle fylkene - bortsett fra Akershus.

Hovedstaden hadde en nettoutflytting til Akershus på 3 150 personer. Dette skyldes mange barnefamilier som flytter ut av byen.

Fylkene som bidro med mest nye Osloborgere var Telemark, med 450 personer, og Oppland, med 400 personer.

Unge folk til byene

Det er først og fremst unge mennesker som flytter til hovedstaden. Hele 6 250 personer i alderen 20-29 år flyttet til Oslo i fjor.

Dette er typisk for de store byene. Hordaland og Sør-Trøndelag hadde også stor netto innflytting i denne aldersgruppen, med henholdsvis 400 og 700 personer.

Unge mennesker mellom 20 og 29 år sto for rundt halvparten av all innflytting til Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Innvandringen kompenserer

Flyttetapet i distriktene kompenseres av innvandring fra utlandet. Dersom innvandringen regnes med, var det bare fem fylker som hadde større fraflytting enn innflytting i 2005:

Nordland med 750 personer, Sogn og Fjordane med 650 personer, Finnmark med 400 personer, Møre- og Romsdal med 340 personer og Telemark med 10 personer.

Flytter til byregionene

De andre fylkene rundt Oslofjorden hadde også større innflytting enn utflytting.

Sør-Trøndelag hadde også en stor nettoinnflytting med 750 personer.


 

Sammenlignet med folketallet var innflyttingen størst i Akershus med 0,51 prosent, Østfold med 0,36 prosent og Sør-Trøndelag med 0,27 prosent.

Dersom vi legger til innvandringen fra utlandet, var den totale nettoinnflyttingen størst til Akershus og Oslo med 4 400 personer hver, Hordaland med 2 000 personer og Rogaland med 1 900 personer.

Én av åtte flyttet

Til sammen ble det registrert 193 000 flyttinger mellom landets kommuner i 2005.

I tillegg ble det registrert 390 000 flyttinger innenfor landets kommuner.

Til sammen flyttet én av åtte nordmenn i fjor.

Lenke:

Statistisk sentralbyrå: Én av åtte flyttet i fjor

Powered by Labrador CMS