Stamceller fra testiklene

Forskere er stadig på leiting etter nye kilder til stamceller med like gode muligheter som cellene fra befruktede egg. Nå kan de endelig ha funnet en - i testiklene.

Publisert

Inni testiklene finnes det stamceller som stadig driver på med å lage nye sædceller. Disse sædprodusentene er ekstremt vanskelig å finne, men et forskerteam fra Georg-August-Universitetet i Göttingen har greid å isolere slike celler fra mus, og dyrke dem i kulturer.

Nå håper forskerne at lignende celler kan hentes ut fra pungen til menn ved hjelp av enkel testikkelbiopsi. Dette kan kanskje bli en alternativ kilde til stamceller som kan dyrkes til terapeutiske celler som er genetisk like mannens eget kroppsvev, melder Nature.

Etiske spørsmål

Stamceller er en slags universalceller. De kan bli til de ulike typene av spesialiserte celler som de forskjellige delene av kroppen er bygd opp av.

Stamcellene kan fortelle oss mye om hvordan vi mennesker virker, og antageligvis bli utgangspunktet til helt nye medisiner og behandlingsmetoder. Men ikke alle stamceller er like fleksible, med like store terapeutiske potensialer.

Den aller beste kilden til lovende stamceller er dessverre også den mest kontroversielle: befruktede egg. Siden noen finner det etisk betenkelig å bruke slike embryonale stamceller til forskning, er forskerne stadig på jakt etter andre gode kilder.

Og det var altså denne jakten som ledet forskerne fra Georg-August-Universitetet inn i testiklene til mus. Stamcellene der inne har vist noen av de samme egenskapene som embryonale stamceller, skriver Nature.

Lignet embryonale stamceller

Det er for så vidt ingen nyhet at det finnes stamceller i testiklene. Forskerne visste allerede at visse celler inne i testiklene til nyfødte mus kan gi opphav til mange forskjellige typer vev, på samme måte som embryonale stamceller.

Men ingen hadde klart å vise at det fortsatt fantes slike celler i voksne dyr.

Nylig klarte imidlertid teamet fra Göttingen å isolere sædcelleproduserende celler fra musetestikler. Og under bestemte vekstforhold vokste noen av disse cellene fram til kolonier av stamceller, omtrent på samme måte som embryonale stamceller.

Må forske mer

De nye stamcellene så ut til å kunne spesialisere seg til alle de tre grunnleggende vevstypene i kroppen, og da de ble satt inn i museembryoer var cellene med på å utvikle flere typer organer.

Men ennå er det mye som gjenstår. Forskerne må gjøre mange flere undersøkelser før de vet om menneskelige testikler kan lage lignende stamceller, og om disse virkelig kan fylle plassen til de embryonale stamcellene.

- Det trengs mer forskning før vi virkelig blir oppspilt over funnet, sier forsker Wolfgang Engel til Nature.

Referanse:

K. Guan, K. Nayernia, L. S. Maier, S. Wagner, R. Dressel, J. Ho Lee, J. Nolte, F. Wolf, M. Li, W. Enge & G. Hasenfuss, Pluripotency of spermatogonial stem cells from adult mouse testis, Nature, 24 March 2006.

Lenke:

Nature: Stem cells found in adult mouse testes