Forskerne vet mye om den historiske utviklingen fra dansk og tysk, men ikke så mye om hvilke nye ord som kommer inn i norsk gjennom sosiale medier og i møter mellom mennesker med ulike språk. (Illustrasjon: forskning.no)
Forskerne vet mye om den historiske utviklingen fra dansk og tysk, men ikke så mye om hvilke nye ord som kommer inn i norsk gjennom sosiale medier og i møter mellom mennesker med ulike språk. (Illustrasjon: forskning.no)

Fortell forskerne om din dialekt og språk - bli med i språkforskning

Hvilken dialekt snakker du? Hvor mange språk? Og hvor snakker du hva? Bidra til forskning på språk i Norge ved å fylle ut spørreundersøkelsen under.

Publisert

- Vi kan mye om språk og dialekter i Norge, men vi vet lite om hvor mye de er i bruk, forteller Bente Ailin Svendsen fra Universitetet i Oslo.

Det handler om hvilke språk vi forstår og hvilke som er i daglig bruk her i Norge? Hvilke dialekter snakker vi – hvor bruker vi dialekt, og når dropper vi den?

Nå kan du delta i språkforskningen til Svendsen og kollegaene hennes ved MultiLing Senter for flerspråklighet. Ta testen ved å følge lenken under. Det tar cirka sju minutter.

Gå til skjemaet

- Jeg håper mange blir på denne dugnaden for språkkunnskapen i Norge. Det er utrolig spennende å samle inn data på denne måten, sier professor Svendsen.

I mange andre land finnes det store befolkningsundersøkelser om hvordan språket brukes i familien og på skole og jobb.  Men i Norge er ikke dette gjort før.

Før ble det snakket 150 språk

Før fantes det oversikter over språk i den norske skolen. Svendsen talte i 2002, da var det til sammen 150 språk.

Bente Ailin Svendsen ønsker seg flere informanter til forskning på språk.  (Foto: UiO)
Bente Ailin Svendsen ønsker seg flere informanter til forskning på språk. (Foto: UiO)

- Men vi vet ikke om dette fortsatt stemmer, sier Svendsen. – Og hva vil det egentlig si at du bruker en dialekt eller et språk?

Nå skal dette kartlegges. I skjemaet blir du spurt om hvordan du snakker i familien, blant venner eller blant arbeidskollegaer. Om hvilke språk du bruker på Facebook og hvilke engelske ord du blander inn i norsken din og hvilke slanguttrykk du bruker.  Og hva er egentlig favorittordet ditt?

- Vi vet at mange ikke bruker dialekt hele tiden, men akkurat hvordan og hvor vet vi lite om, sier Svendsen. Hun vil undersøke om vi får danske tilstander her til lands, der dialektene forsvinner til fordel for et felles nasjonalt talemål.

Hvor går egentlig norsk språk nå? Forskerne vet mye om den historiske utviklingen fra dansk og tysk, men ikke så mye om hvilke nye ord som kommer inn i norsk gjennom sosiale medier og i møter mellom mennesker med ulike språk.

Hva skjer videre?

Dataene du oppgir vil inngå i et forskningsprosjekt som handler om språkbruk i Norge: Family Language Policy som er ledet av Elizabeth Lanza ved MultiLing Senter for flerspråklighet.

- Hva skal dere gjøre med dataene som samles inn via forskning.no?

- Vi vil analysere og systematisere dataene, og bruke dem videre i vår forskning, forteller Svendsen.

Forskerne vil publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrifter, men også formidle på forskning.no og i andre medier om hvordan språkbruken er akkurat nå i Norge.

Resultatene vil deretter bli brukt i undervisning om norsk språk ved norske høyskoler og universitet.

- Vi inviterer også folk til å bli med videre. Om du har lyst til å bli forsket mer på, så kan du oppgi navn og epost nederst i skjemaet. Da venter nye undersøkelser av akkurat ditt språk, sier Svendsen.

––––––––––

Har du spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med Kristin Vold Lexander, [email protected] på Universitetet i Oslo.

Artikkelen er oppdatert 17.11.2014