Foreldre bør ikke gi felles trøst

Når barn får trøst fra både mor og far, blir de dårligere til å takle vanskelige følelser, i følge ny studie.

Når et barn er lei seg, redd eller fortvilet, er det naturlig for mange foreldre å gå sammen om å trøste barnet. Men det er ikke det beste for barnet, i følge en ny amerikansk undersøkelse.

For når både mor og far iler til med trøst og sympati, gjør de barnet sitt i dårligere stand til å bearbeide vonde følelser, i følge forskere ved University of Illinois og University of Michigan.

De mener det beste er at bare mor eller far gir trøst, mens den andre av foreldrene holder seg nøytral i bakgrunnen.

Mindre trøst gir færre konflikter

For å gjennomføre undersøkelsen, som er publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Child Development, intervjuet forskerne 55 barnehagebarn. Hensikten var å finne ut hvor god følelsesmessig selvinnsikt disse barna hadde.

I tillegg ble 49 førskolebarn observert under lek og samvær med andre barn, mens forskerne registrerte hvilke konflikter som oppstod.

Så måtte barnas foreldre svare på en rekke spørsmål om hvordan de vanligvis gir trøst, og disse svarene ble vurdert opp mot observasjonene av barna.

Tilbake satt forskerne med klare indikasjoner på at barn som i hovedsak får trøst av bare én av foreldrene, også er de flinkeste til å bearbeide negative følelser.

De har også størst emosjonell selvinnsikt og opplever færre konflikter med jevnaldrende, i forhold til barn som vanligvis får trøst av både mamma og pappa.

- Dette understreker hvor stor betydning samspillet mellom mor og far har for barnas forutsetning for å forstå egne følelser, skriver Nancy McElwain ved University of Illinois, i Child Development.

- Overbeskytter barna

Hva er så årsaken til at felles trøst fra mor og far tilsynelatende ikke er bra?

Forskerne ved de to amerikanske universitetene tror at barn som stadig opplever samstemt støtte og sympati fra foreldrene, i for stor grad blir skjermet og beskyttet mot vonde og vanskelige følelser.

Dermed lærer de seg dårligere å bearbeide de negative opplevelsene som livet også byr på.

- Det er viktig at både forskere, helsepersonell og småbarnspedagoger får en bedre innsikt i disse mekanismene. Dermed vil de bedre kunne veilede foreldrene i hvordan de får sunne barn, også følelsesmessig og sosialt, mener Nancy McElwain, hovedforfatter av undersøkelsen.

Referanse:

Nancy L. McElwain, Amy G. Halberstadt, Brenda L. Volling: Mother- and Father-Reported Reactions to Children’s Negative Emotions: Relations to Young Children’s Emotional Understanding and Friendship Quality, Child Development, Volume 78 Issue 5 Page 1407-1425, September/October 2007

Powered by Labrador CMS