Svarte hull i stor skvis

Før “Det store smellet” (Big Bang) som startet vårt univers, kan det ha vært en kollaps, “Den store skvisen” (The Big Crunch).

Nå har Bernard Carr fra Queen Mary University i London og Alan Coley fra Dalhousie University i Canada skrevet et spekulativt, men tanketøyende dokument hvor de teoretiserer muligheten av at svarte hull kan ha overlevd “Den store skvisen” og det på følgende “Store smellet”.

De har til og med regnet ut maksimumstørrelsen et slikt svart hull kan ha rundt massen til vår sol, melder Discovery News på sine nettsider.

Og hvis det ikke var noen stor skvis, kan det uansett fortsatt finnes svarte hull som oppstod i selve det store smellet. De vil altså være like gamle som universet selv, 13,7 milliarder år, foreslår forskerne i en studie som er offentliggjort på nettstedet arXiv.org. (forskning.no/ac)
 

Bildet: Illustrasjon av svart hull i Den store magellanske sky (Alain r, Creative Commons)

Powered by Labrador CMS