I midten av galaksen vår, Melkeveien, finnes det kanskje en såkalt romtidstunnel som kan ta oss til en andre tid og et annet sted i universet, argumenterer fysikere i ny artikkel. Se også video lenger ned artikkelen.  (Foto: Davide Salucci og Paolo Salucci)
I midten av galaksen vår, Melkeveien, finnes det kanskje en såkalt romtidstunnel som kan ta oss til en andre tid og et annet sted i universet, argumenterer fysikere i ny artikkel. Se også video lenger ned artikkelen. (Foto: Davide Salucci og Paolo Salucci)

Melkeveien inneholder kanskje en tunnel til en annen verden

I midten av galaksen vår finnes et ormehull som er stabilt nok til at man kan reise gjennom det og komme ut et annet sted i universet, ifølge en gruppe fysikere. 

Ormehull

Et ormehull, også kalt en Einstein-Rosen-bro, oppstår når et sort hull oppnår en så stor masse at det kan bøye romtiden på en slik måte at det skaper en tunnel fra et sted i universet til et annet. Og faktisk til et annet tidspunkt. 

Sorte hull oppstår når en enorm stjerne brenner ut og kollapser. Når massen er så stor at ikke engang lys slipper unna, kaller man det et sort hull. 

Man vet at det eksisterer mange tusen slike i universet – også i sentrum av Melkeveien – men man har fortsatt ikke kunnet bekrefte at noen har blitt til ormehull. 

Mørk materie

Man har aldri observert mørk materie, men mange fysikere er ganske sikre på at det eksisterer – det brukes blant annet til å forklare spesielle mønstre i den måten stjernene beveger seg i forhold til hverandre. 

Astrofysikere antar at om lag 23 prosent av universet består av mørk materie. 

Kilde: Den Store Danske 

I filmen Interstellar reiser hovedpersonen gjennom et såkalt ormehull og kommer helskinnet ut et annet sted i universet. 

Denne delen av filmen bygger faktisk på anerkjente teorier i fysikken. 

I tidsskriftet Annals of Physics argumenterer en gruppe fysikere for at det finnes et ormehull i sentrum for melkeveigalaksen, som solsystemet vårt er en del av. 

Den ser ut til å være stabil nok til at man kan reise gjennom den uten å bli knust av den enorme tyngdekraften. 

Einsteins tunnel 

Fysikerne bak teorien brukte et allerede eksisterende kart over mørk materie. Ifølge beregningene deres peker den mørke materien mot et ormehull i midten av galaksen. 

– Hvis vi kombinerer kartet over mørk materie med den nyeste Big Bang-modellen – og samtidig antar at Einstein hadde rett i at det kan eksistere ormehull – får vi at vår egen galakse kanskje rommer én av disse.

– Utregningene våre tyder på at vi faktisk vil kunne reise gjennom den, sier astrofysiker Paolo Salucci fra International School for Advanced Studies i en pressemelding på phys.org. 

Egenskapene til mørk materie er avgjørende 

Når man bruker en stor skala, for eksempel den samlede mengden av mørk materie i Melkeveien, så oppfører det seg i prinsippet som en væske. 

Og ved væsker er det to egenskaper som er avgjørende: massetetthet og trykk. 

Forskerne brukte vanlige antakelser om massetettheten til mørk materie. Man er imidlertid mer usikker på verdien for trykk. 

– Interessant tanke 

Teorien er interessant, ifølge Niels Obers, professor i teoretisk partikkelfysikk og kosmologi ved Niels Bohr-instituttet. 

– Vi vet at det er mye mørk materie i sentrum av Melkeveien, men det er en ny tanke at det tyder på et ormehull. Teorien er imidlertid fortsatt spekulativ og må bekreftes av observasjoner, sier Obers. 

Forskerne foreslår at man observerer fordelingen av mørk materie i andre galakser for å se om det også danner samme mønster. 

– Det er en god idé. Antagelig vil det også være andre ormehull i andre galakser, men kanskje ikke i alle. Da vil man kunne sammenligne dem, sier Obers. 

Kan kanskje bekreftes om få år 

Hvis vi er heldige, vil det ikke gå mange år før vi får vite om fysikerne har rett, mener Obers. 

– Vi lever i en tid med bedre teknologi og mer kunnskap enn noen gang tidligere. Mange fysikere mener det vil komme mye ny kunnskap om universet de nærmeste fem eller ti årene, sier Obers. 

– Vi skal for eksempel finne ut hva mørk materie er. Det er veldig viktig for forståelsen av universet. Et viktig verktøy blir den store partikkelakseleratoren, Large Hadron Collider, i Sveits. Men bedre astronomiske og astrofysiske observasjoner kan kanskje også bekrefte eller avkrefte teoriene våre. 

Legg ut på en reise gjennom ormehullet i denne videoen: 

Video: International School for Advanced Studies 

Referanse:

Farook Rahaman mfl.: Possible existence of wormholes in the central regions of halos, Annals of Physics (2014), DOI: 10.1016/j.aop.2014.08.003 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS