Sliter med forskningsmål

Norge sliter med å nå private forskningsmål til tross for sjenerøse skatteordninger for næringslivet.

2002 ble SkatteFUNN-ordningen innført i det norske skattesystemet for å bidra til å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling (FoU).

En sammenligning med tilsvarende ordninger i andre land viser at ordningen er svært sjenerøs.

Likevel klarer ikke Norge å nå målet om privatfinansiert forskning tilsvarende 2 prosent av BNP, viser evaluering gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Stortingsmeldingen Vilje til forskning (St.meld. nr. 20, 2004-2005) går regjeringen inn for at den samlede forskningsinnsatsen skal økes til 3 prosent av BNP innen 2010.

Av dette skal 1 prosent stamme fra offentlige kilder og 2 prosent fra private.

(NTB)