Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd med norske barneskoleelevers mattekunnskaper, men mener altfor få velger matematikk og fysikk det siste året på videregående. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd med norske barneskoleelevers mattekunnskaper, men mener altfor få velger matematikk og fysikk det siste året på videregående. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Store forskjeller på timetall på videregående skoler

En av ti skoler planlegger med færre timer enn minste årstimetall i fagene, viser en rapport fra NIFU.

Publisert

Seks av ti skoler oppgir på sin side at de planlegger med like mange timer som elevene har krav på, mens tre av ti sier det varierer, eller at de planlegger skoleåret med flere timer.

Lederne som planlegger med færre timer, oppgir budsjettbalanse som grunn.

– Noen skoler er gode på å planlegge slik at elevene får den undervisningen de skal ha, mens en del skoler må bli bedre. Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene det antallet undervisningstimer de skal ha, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Et annet funn NIFU trekker fram, er at det er stor variasjon i hva de ulike skolene teller som en «undervisningstime». Forskerne mener dette begrepet ikke er tydelig nok definert i lovverket.

Rapporten ble laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og er basert på intervjuer med elever, lærere, tillitsvalgte og rektorer ved 15 skoler, samt spørreundersøkelser blant 17 skoleeiere, 103 skoleledere og 5.000 lærere i perioden juni 2015 til august 2016.