Hele Norden har en høy andel studenter som er over 30 år gamle.  (Illustrasjonsfoto: Jacob Lund, Shutterstock, NTB scanpix)
Hele Norden har en høy andel studenter som er over 30 år gamle. (Illustrasjonsfoto: Jacob Lund, Shutterstock, NTB scanpix)

Norske studenter blant de eldste i Europa

Hver fjerde norske student er 30 år eller eldre, og norske studenter er blant de eldste i Europa, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB-tallene er hentet fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent. Den viser at i de fleste landene som er med i undersøkelsen, er minst halvparten av studentene under 25 år. Dette gjelder også for Norge, der andelen er 52 prosent.

Samtidig er altså hver fjerde norske student 30 år eller eldre. Dette gjelder også i de andre nordiske landene, men i Danmark, som bare regner med heltidsstudenter, er denne andelen bare 12 prosent.

Powered by Labrador CMS