Stortinget har tidligere bedt regjeringen om å utrede utformingen og innføringen av ekstrapoeng til dem som søker på studier der det er 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn. Regjeringen har derfor gjort endringer i opptaksforskriften som gjør det tydeligere når det kan gis tilleggspoeng. (Foto: Rawpixel.com, Shutterstock, NTB scanpix)
Stortinget har tidligere bedt regjeringen om å utrede utformingen og innføringen av ekstrapoeng til dem som søker på studier der det er 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn. Regjeringen har derfor gjort endringer i opptaksforskriften som gjør det tydeligere når det kan gis tilleggspoeng. (Foto: Rawpixel.com, Shutterstock, NTB scanpix)

Flere tilleggspoeng til menn i høyere utdanning

Regjeringen åpner for å gi tilleggspoeng for menn på flere studier der det er skjev kjønnsfordeling.

– Studentmassen innen de ulike studiene bør speile samfunnet. Kjønn er en side ved mangfold, og derfor bør det være jevnere kjønnsbalanse i student- og ansettelsesgruppen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Dette er en av flere endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning som nå er vedtatt.

Stortinget har tidligere bedt regjeringen om å utrede utformingen og innføringen av ekstrapoeng til dem som søker på studier der det er 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn. Regjeringen har derfor gjort endringer i opptaksforskriften som gjør det tydeligere når det kan gis tilleggspoeng.

For å jevne ut forskjeller og oppnå større grad av likestilling mellom kjønnene, kan det for enkelte utdanninger åpnes for at søkere kan få inntil to tilleggspoeng for en avgrenset periode.

I år omfatter dette veterinær- og dyrepleierutdannelsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og sykepleierutdannelsen ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole.

Nytt i forskriften er også at to år fra fagskole gir generell studiekompetanse.

Powered by Labrador CMS