Studenter som presterer dårlig akademisk, bør holde seg unna Facebook, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: View Apart / Shutterstock / NTB scanpix)
Studenter som presterer dårlig akademisk, bør holde seg unna Facebook, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: View Apart / Shutterstock / NTB scanpix)

Forsker: Dropp Facebook hvis du vil sikre deg gode eksamensresultater

Særlig studenter som presterer dårlig, kan dra stor nytte av å holde seg unna nettstedet.

Publisert

Forskere ved University of Technology Sydney (UTS) har sammenlignet tiden studenter bruker på Facebook med karakterene deres.

Forskningen viste at mye tid tilbrakt i det sosiale mediet kan føre til dårligere karakterer. Men det er særlig karakterene til de som allerede sliter med faget som påvirkes mest.

– Studenter som presterer dårligere, kan allerede slite med selvregulering og fokus, så ser det ut til at timene tilbrakt på Facebook blir nok en distraksjon fra studiene, sier James Wakefield i denne pressemeldingen fra UTS.

Påvirket ikke studenter som presterte bra

De australske universitetene vurderer eksamensoppgaver med et poengsystem, hvor flere poeng gir en høyere karakter.

– Det vi så var at om disse studentene brukte Facebook i tre timer i løpet av dagen, som ikke er mye mer enn snittet på to timer, var forskjellen på omtrent seks poeng i en 60-poengs eksamen, eller 10 prosent, sier Wakefield.

De som allerede var gode i faget, ble ikke påvirket av tiden de brukte på Facebook.

– Det kan se ut til at de som presterer dårligere, bruker tiden på sosiale medier, fremfor å bruke tid på studiene. Men de som presterer godt, greier å sjonglere mellom begge, sier Wakefield.

– Ikke bruk Facebook til å kommunisere med studentene

Wakefield anbefaler derfor studenter som sliter med studiene å skru av varslinger på telefonen og å bruke mye mindre tid på Facebook.

Videre mener han at underviserne må ta sin del av ansvaret. Han påpeker at enkelte har begynt å bruke sosiale medier for å gi beskjeder om oppgaver eller andre faglige aktiviteter. Det mener Wakefield kan gjøre Facebook til en større distraksjon.

Ikke dum, bare ufokusert

Selv om studentene i den australske studien presterte dårligere, betyr det på ingen måte at de er dumme. Å ikke greie å levere på eksamen – kanskje til tross for at du har lest mye – kan henge sammen med problemer med å fokusere, ifølge denne artikkelen på forskning.no.

I artikkelen frarådet psykologiprofessor Per Einar Binder å drive med multitasking før en tankekrevende prøve:

– Oppmerksomheten vår klarer egentlig ikke å gjøre mange ting samtidig. Den svitsjer hurtig mellom oppgaver. Hvis jeg sitter og skriver på en artikkel og sjekker Facebook og mail, så flytter jeg hele tiden oppmerksomheten min fra den ene tingen til den andre, sa Binder.

Men en annen amerikansk studie tyder på at sosiale medier faktisk kan hjelpe oss å huske bedre, noe forskning.no omtalte i denne artikkelen. I et forsøk viste det seg at deltakerne husket en hendelse bedre dersom de hadde postet om det på sosiale medier. Men kanskje blir det utfordrende å poste notater fra pensum.

Slik ble studien gjennomført

I den australske studien deltok til sammen 500 studenter som hadde meldt seg på et introduksjonsfag i regnskap.

Forskerne kartla studentenes bruk av Facebook ved hjelp av spørreundersøkelser. I tillegg skaffet de seg en generell oversikt over studentens akademiske prestasjoner ved å se på snittet av alle eksamenspoengene de hadde fått i de ulike fagene de tok.

I tillegg kontrollerte de for alder, kjønn og studentenes faglige ambisjoner. Det kunne jo hende at de som ville fortsette med regnskap, presterte bedre enn de som ville ta en annen studieretning.

Referanse:

Wakefield, J. og Frawley, J.K.: How does students' general academic achievement moderate the implications of social networking on specific levels of learning performance? Computers & Education. (2019) (Sammendrag)