Senter for internasjonalisering av utdanning slipper rapport om hva internasjonale studenter mener om studiene i Norge.  (Foto: SIU)
Senter for internasjonalisering av utdanning slipper rapport om hva internasjonale studenter mener om studiene i Norge. (Foto: SIU)

Frokostseminar: Norge som studieland

Internasjonale studenter i Norge er svært fornøyde med studiene, men har for lite kontakt med norske studenter. Hvordan kan norske læresteder legge bedre til rette for kontakt?

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) arrangerer frokost i hovedstaden fredag 18. november, i samarbeid med Høgskolen i Oslos og Akershus. Tema er SIUs spørreundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, som i år er gjennomført for femte gang.

Undersøkelsen handler i stor grad om studentenes motivasjon for å velge Norge som studieland, men ser også på hvor tilfredse de er med studiemiljøet og i hvilken grad de integreres med norske studenter.

På frokostseminaret presenterer SIU resultater fra undersøkelsen og setter søkelys på at manglende kontakt mellom norske og internasjonale studenter betyr tapte læringsmuligheter og ressurser for utdanningsinstitusjonene. Det blir presentasjon av SIUs rapport om internasjonale studenter, i tillegg til innlegg og debatt.

Powered by Labrador CMS