Tro deg god

Dum i matte? Det kan i så fall forandres. Ny forskning tyder nemlig på at elever som tror at intelligensen kan utvikle seg, opplever nettopp det.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes ennå ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på at tro kan flytte fjell, men nå har amerikanske forskere i det minste funnet tegn på at den kan flytte mattekarakteren.

Carol Dweck og kollegaer fra Columbia University og Stanford University fulgte 373 12-åringer i to år for å se hva innstillinga kunne ha å si for matteresultatene. Alle elevene hadde i utgangspunktet like gode karakterer, men ikke alle hadde troa på framtidig fortreffelighet.

Etter hvert viste det seg at elevene som mente det var mulig å utvikle høyere intelligens begynte å gjøre det bedre enn ungdommene som trodde de måtte ta til takke med det vettet de var utstyrt med i utgangspunktet.

Ettersom tida gikk, ble forskjellen mellom de to gruppene stadig større.

Snudde dårlig utvikling

For å finne ut mer om fenomenet, huket forskerne inn 91 12-åringer som alle hadde begynt å få dårligere resultater i matte. Elevene ble delt inn i to grupper som begge skulle være med på et kurs om kunsten å studere.

Forskjellen var bare at den ene gruppa fikk lære teorien om at hjernen har evne til å utvikle seg og bli mer intelligent. Virkningen var fascinerende.

Elevene som lærte om intelligensteorien snudde det negative forløpet på mattefronten, og fikk vesentlig bedre karakterer enn medelevene i den andre gruppa. Der fortsatte resultatene derimot å synke.

Større innsats

- Disse funnene framhever hvor viktig troa er for elevenes akademiske framgang, sier Dweck i ei pressemelding.

Nå hører det så klart med til historien at du antageligvis ikke blir bedre i matte bare med troa alene, men på grunn av innsatsen du gjør for å sparke intellektet et skritt framover.

Forskerne konkluderer med at elevene som mente de kunne bli smartere, la mer vekt på undervisning og hadde større tro på at innsats var det som skulle til. Dessuten hadde de mer konstruktive reaksjoner på eventuelle nederlag på veien.

Dermed ser det altså ut til at troa på at hjernen kan utvikle seg får deg til å jobbe hardere, som får hjernen til å utvikle seg.

Hm. Jammen synd gamle frøken Fæl ikke visste det, før hun fortalte meg hvilken idiot jeg var i regning?

Referanse:

L. S. Blackwell, K. H. Trzesniewski & C. S. Dweck, Implicit Theories of Intelligence Predict Achievement Across an Adolescent Transition: A Longitudinal Study and an Intervention, Child Development, Vol. 78, Issue 1.

Powered by Labrador CMS