Norske ungdommers språk er fullt av engelske ord og uttrykk. Mange leser og forstår engelsk bedre enn norsk. (Foto: Berit Roald, NTB scanpix)
Norske ungdommers språk er fullt av engelske ord og uttrykk. Mange leser og forstår engelsk bedre enn norsk. (Foto: Berit Roald, NTB scanpix)

Holbergprisen i skolen til prosjekt som viste at mange ungdommer leste bedre på engelsk enn på norsk

Elever ved Heggen videregående skole i Troms vant Holbergprisen i skolen med språkutvanningsprosjektet «Norsk holder 'basically' på å dø ut». 

Publisert

Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F.E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole har forsket på språkferdigheter i norsk og engelsk og analysert hvordan språkferdigheter varierer med medievaner, kjønn og studieretning.

Et overraskende funn er at mange av ungdommene i studien leste raskere, og med bedre leseforståelse, på engelsk enn på norsk. Det gjelder tilsynelatende relativt flere gutter enn jenter.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i videregående skole, der tolv skoler plukkes ut til å delta, og hver skole sender inn tre prosjekter.

Årets andrepremie gikk til elever fra Elvebakken videregående skole i Oslo for forskningsprosjektet: «Regjeringskvartalet – åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?”.

Prosjektet tok utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal.

Tredjeprisen gikk til Herman Roll Ludvigsen ved Eikeli videregående skole i Akershus. Hans prosjekt «Diskriminering i arbeidslivet» tar for seg om personer med minoritetsbakgrunn har de samme mulighetene som andre.