Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal nå beregne bestandsstørrelser, overlevelse og reproduksjon hos norske og svenske rovviltbestander - særlig for bjørn, ulv og jerv.  (Foto: Shutterstock / NTB scanpix
Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal nå beregne bestandsstørrelser, overlevelse og reproduksjon hos norske og svenske rovviltbestander - særlig for bjørn, ulv og jerv. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Skal gjøre det lettere å beregne rovdyr i Norge

Store rovdyr er sjeldne, flyktige, og ikke minst kontroversielle. De er vanskelige å overvåke, og kapable til å vandre over lange avstander, også på tvers av grenser.

Dette gjør det vanskelig å overvåke dem.

Et nytt norsk-svensk forskningsprosjekt skal utvikle nye og bedre verktøy for å beregne rovdyrbestander. Målet er at forvaltningen skal kunne fatte bedre og mer informerte beslutninger.

Mengder av informasjon

I over ti år har norske og svenske myndigheter samlet informasjon om blant annet ulv, jerv og bjørn i databasen Rovbase. Den inneholder i dag tusenvis av genetiske prøver, observasjoner, og tall på dødelighet hos bjørn, ulv, gaupe og jerv. Informasjonen er samlet inn av forskere, jegere og frivillige.

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal nå bruke denne informasjonen til å beregne bestandsstørrelser, overlevelse og reproduksjon hos norske og svenske rovviltbestander - særlig for bjørn, ulv og jerv.

Verktøy for forvaltningen

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye analyseverktøy som skal benyttes i adaptiv forvaltning.

– Målet å produsere funksjonelle, interaktive verktøy for forvaltningen, sier prosjektleder Richard Bischof ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Forskerne skal gi bedre mål på bestandsstørrelser, både dagens og fremtidige bestander. 

Powered by Labrador CMS