Isforskerne ved Norut Narvik tester ut løsninger som kan spare samfunnet for millionutgifter. Systemet er utviklet i løpet av de siste fire–fem årene, og er finansiert av Forskningsrådets satsning Forskningsløft i nord. (Foto: Norut Narvik)
Isforskerne ved Norut Narvik tester ut løsninger som kan spare samfunnet for millionutgifter. Systemet er utviklet i løpet av de siste fire–fem årene, og er finansiert av Forskningsrådets satsning Forskningsløft i nord. (Foto: Norut Narvik)

20 millioner å spare på én vanndam

Strengere krav fra NVE kan føre til at gamle damanlegg må forsterkes for store summer. Norut Narvik tester ut nye løsninger som kan bidra til å spare samfunnet for millionutgifter.

– Vi prøver ut en løsning som går ut på å lede ismasser bort fra vanndammene, slik at trykket på dammene letter. Det vil redusere behovet for kostbar rehabilitering, sier forskningssjef Bård Arntsen hos Norut Narvik.

Norske kraftselskaper eier rundt 6000 damanlegg i Norge og hvert femtende eller tjuende år blir kvaliteten på dammene kontrollert av Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE). Nye og strengere forskrifter fra NVE gjør at mange gamle dammer ikke lenger tilfredsstiller kravene.

– Regelendringene medfører at mange dammer må oppgraderes og forsterkes, selv om det ikke finnes synlige skader på dem, sier Arntsen.

Damsikkerhetsekspert Ronald Andersen hos NVE i Narvik slår fast at forskningsresultatene ikke gir grunnlag for å endre de nye og skjerpede reglene.

– Spenning og kraft i ismasser varierer veldig. Målinger av trykket blir forskjellige hvis måleinstrumentene bare settes én meter fra hverandre. Ismasse er et komplisert fagområde. Denne ene studien er ikke tilstrekkelig grunnlag for å endre reglene. Men prosjektet har gitt ny kunnskap og bidrar til at NVE vet mer og kan bruke et nytt skjønn når vi vurderer nivåene på ismassetrykket, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS