Signalkreps har krepsepest

Signalkrepsen som ble funnet i Brevik i Porsgrunn for to uker siden er bærer av krepsepest, viser undersøkelser ved Veterinærinstituttet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Signalkrepsen er motstandsdyktig mot sykdommen den selv er bærer av, mens den europeiske edelkrepsen er fullstendig forsvarsløs. Det var 10. oktober at signalkreps for første gang ble påvist i Norge, i et lite vassdrag i Dammane landskapsvernområde ved Brevik i Porsgrunn kommune.

Veterinærinstituttet har nå undersøkt fem individer av signalkrepsen og påvist at alle individene er bærere av eggsporesoppen som forårsaker krepsepest hos edelkreps.

I følge Mattilsynet vil det i løpet av kort tid satt i gang tiltak for å hindre smitte til andre vassdrag.

Alvorlig

- Dette er veldig alvorlig. Dette er verstingen blant verstingene. Norge er det eneste landet i Europa som har igjen livskraftige stammer av ferskvannskreps, og det er nesten tragisk å få signalkreps inn i et område med edelkreps. Den er totalt dødelig for vår ferskvannskreps, sier rådgiver Heidi Hansen i Direktoratet for naturforvaltning til NTB.

Krepsepesten står på A-listen over smittsomme sykdommer, der den mer kjente lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som har hatt store konsekvenser for flere norske lakseelver, til sammenligning bare står på B-listen.

Venter på NINA

Norsk institutt for naturanalyse (NINA) har på oppdrag fra direktoratet vært i området og foretatt en kartlegging for å gi et overblikk over situasjonen.

- Rapporten skal de ha ferdig i løpet av en uke, og da vil vi sammen med Mattilsynet, som har ansvaret for sykdomsbekjempelse, sette oss ned og vurdere om vi har noen mulighet til å, i beste fall, utrydde bestanden med signalkreps, sier Hansen.

Hun regner med at det nå er slått full alarm hos Mattilsynet, og at de vil slå til med kraftige restriksjoner på vassdraget.

- Heldigvis er det et lite vassdrag. Vi håper at signalkrepsene bare befinner seg i dette vassdraget, sier hun.

Katastrofe

Signalkreps ble innført fra Nord-Amerika på 1800-tallet, og satt ut i vassdrag en rekke steder i Europa. Innførselen av arten har vist seg å være en katastrofe for landenes opprinnelige ferskvannskrepsarter. Med signalkrepsen kom også den parasittiske soppsykdommen krepsepest.

Aphanomyces astaci er en eggsporesopp som forårsaker krepsepest hos all ferskvannskreps som ikke er av nordamerikansk opprinnelse, inkludert edelkreps. Utsetting av signalkreps er strengt forbud og regnes som miljøkriminalitet.

Truet

Ferskvannskrepsen er oppført både i den internasjonale og den norske rødlisten over truede arter.

Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på ferskvannskrepsen, ettersom vi er det eneste landet verden som ennå har igjen livskraftige bestander av arten, skriver Direktoratet for naturforvaltning på sine hjemmesider. (NTB)

Powered by Labrador CMS