Tall fra Levekårsundersøkelsene til SSB viser at det i perioden 2003-2013 har vært en dobling av andelen som sier de har opplevd seksuell trakassering på jobben. Seksuell trakassering i arbeidslivet rammer først og fremst kvinner.  Yngre kvinner er særlig utsatt.   (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Tall fra Levekårsundersøkelsene til SSB viser at det i perioden 2003-2013 har vært en dobling av andelen som sier de har opplevd seksuell trakassering på jobben. Seksuell trakassering i arbeidslivet rammer først og fremst kvinner. Yngre kvinner er særlig utsatt. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Ny Fafo-rapport om seksuell trakassering på jobb

Én av fem i hotell og restaurant og helse og omsorg har opplevd seksuell trakassering på jobb. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo.

Seksuell trakassering i arbeidslivet rammer først og fremst kvinner. Rapporten ble presentert da Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminaret Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don’t grab this pussy. 

Fafo-forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad la fram funn fra rapporten, og deretter kommenterte blant andre LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Rapporten er forfattet på oppdrag fra LO.