Det første bildet fra Sentinel-1B-satellitten i slutten av april tatt over Nordaustlandet på Svalbard med Austfonna iskappe.  (Foto: Copernicus Sentinel, ESA)
Det første bildet fra Sentinel-1B-satellitten i slutten av april tatt over Nordaustlandet på Svalbard med Austfonna iskappe. (Foto: Copernicus Sentinel, ESA)

Ser hvor Norge rører på seg

En ny forskningssavtale sikrer at Norge blir bedre kartlagt og overvåket fra verdensrommet. Satellitter i bane rundt Jorda avslører det som kan være farlige bevegelser i bakken over hele landet.

Den nye avtalen er inngått mellom Norsk Romsenter (NRS), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU), og omfatter oppbygging av et kunnskapssenter ved NGU i Trondheim. Senteret blir i hovedsak finansiert av Norsk Romsenter med 14 millioner kroner over to år.

I avtalen ligger det også en betydelig utviklingskontrakt med forskningsselskapet Norut i Tromsø, og med det nederlandske forsknings- og utviklingsselskapet PPO.labs.

- Dette er en satsing på samfunnssikkerhet. Senteret skal kartlegge geofarer, som store fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å overvåke bevegelser i bygninger og infrastruktur, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU.

 

Powered by Labrador CMS