Hvordan fungerer kjærlighet på avstand? Det er tema for en ny, svensk doktorgrad. Det aller viktigste er å skape seg et bilde av en framtid sammen. Det er svært viktig å ha samme tanker og mål, mener den nye doktoren i kjærlighet.  (Foto: Mimsy Møller, NTB scanpix)
Hvordan fungerer kjærlighet på avstand? Det er tema for en ny, svensk doktorgrad. Det aller viktigste er å skape seg et bilde av en framtid sammen. Det er svært viktig å ha samme tanker og mål, mener den nye doktoren i kjærlighet. (Foto: Mimsy Møller, NTB scanpix)

Slik kan du få avstandsforholdet til å fungere

Alle kjærestepar som må bo langt fra hverandre, kan slappe helt av. Det er mulig å få et forhold til å fungere likevel.

Avstandsforhold blir stadig vanligere. Ofte reiser den ene eller begge til et annet land eller landsdel i en periode. Mange flere velger også å bo hver for seg selv om de er i et forhold. Mellom fem og ti prosent av befolkningen i ulike land er særboere.

Uansett årsak til at man velger å bo hver for seg, så har det vært lite kunnskap om hvordan slike forhold fungerer.

Nå har derimot også avstandsforhold kommet under forskningslupen.

Doktorgradsstudenten Iveta Jurane-Hobein på Södertörns högskole og Uppsala universitet i Sverige har gjort dybdeintervjuer med 19 mennesker. Intervjupersonene kommer fra Latvia. Alle har erfaring med slike forhold og har fått dem til å holde, til tross for avstanden.

Bytter parfyme

Iveta Jurane-Hobein har dybdeintervjuet 19 kjærester som lever hver for seg, om hvordan de får kjærligheten til å vare på avstand.  (Foto: Södertörns högskola)
Iveta Jurane-Hobein har dybdeintervjuet 19 kjærester som lever hver for seg, om hvordan de får kjærligheten til å vare på avstand. (Foto: Södertörns högskola)

Jurane-Hobein fant ut at det å dele ting som gjør det lettere for å kjenne seg som en del av hverandres liv, var viktig for forholdet. Blant annet byttet intervjupersoner parfyme med kjæresten. Når de savnet hverandre ekstra dypt, sprayet de med den andres parfyme. Gjennom å forestille deg den andres duft eller stemme, holder de liv i intimiteten.

Det aller viktigste er å skape seg et bilde av en framtid sammen. Da er det svært viktig å ha de samme tanker og mål, mener den nye doktoren i kjærlighet.

Sosiologen undersøkte også hvordan parene kommuniserer med hverandre. Ikke overraskende er det Skype og sms som er de vanligste kommunikasjonsformene, men overraskende ofte skrev kjærestene håndskrevne brev til hverandre eller sendte hverandre pakker.

Living apart together

Den norske forskeren Irene Levin, som også var opponent på disputasen til Jurane-Hobein 27. mars, er en av pionerene på forskning om forhold der partnerne bor adskilt på permanent basis. Sammen med Jan Trost etablerte hun begrepet Living Apart Together (LAT), som gradvis har etablert seg.

Da forskerne Levin og Trost i en særboundersøkelse spurte hvorfor de ikke bodde sammen med kjæresten, ble hensynet til andre familiemedlemmer og ønsket om fortsatt å bo i sitt eget hjem, nevnt av flere.

Oftest yngre kvinner som ønsker særbo

Det er lite forskning på særboere i Norge. Studien av livsløp, generasjoner og kjønn (LOGG) fra 2007 gir likevel en pekepinn på hvem som velger å bo fra hverandre selv om de er sammen. Undersøkelsen viste at med unntak av de yngste kvinnene, ser det ut til at kvinner i større grad enn menn foretrekker å bo for seg selv selv om de har en kjæreste.

– En forklaring kan være at kvinner oftere enn jevngamle menn bor sammen med ett eller flere barn og kan finne det vanskeligere å få en ny voksenperson inn i husholdningen, sa Kenneth Aarskaug Wiik, forsker i Statistisk sentralbyrå, til forskning.no i fjor.

Kilde:

Iveta Jurkane-Hobein: I Imagine You Here Now, doktorgrad, Uppsala universitet, mars 2014

Powered by Labrador CMS