Hvem sa at størrelsen ikke er viktig?

Hvorfor er de fleste menn høyere enn sitt motsatte kjønn? Fordi høye menn vinner kampen om kvinnenes gunst, selvfølgelig. Samtidig liker mannfolka de korte damene best.

Publisert

Den eldgamle høydeforskjellen mellom menn og kvinner vedvarer i dag, fordi høye menn og lave kvinner har hatt størst hell med å tiltrekke seg en partner og få barn, viser resultater fra britisk forskning.

Det er vel ingen hemmelighet at mange damer har sansen for høye menn, men litt mer overraskende er det kanskje at mannfolka foretrekker de lave kvinnene.

Høye menn oftere gift og har barn

En undersøkelse blant 10 000 britiske menn og kvinner født den samme uka i Mars 1958 viser at jo høyere mennene var, jo mindre sannsynlig var det at de var ugifte eller barnløse 42 år seinere i 2000.

Studien er gjennomført av Dr Daniel Nettle ved Open University i Storbritannia, og viser at det er et positivt forhold mellom mannlig størrelse og reproduktiv suksess. Den britiske gjennomsnittsmannen er på 1,77 meter, og har mindre sjanse for å få barn enn enn den høye mannen på 1,83 meter.

Forskeren mener høye menn har en større evne til å tiltrekke seg kvinner.

Menn vil se ned på damene

For kvinner gjelder visst det motsatte. De som mest sannsynlig var gift og hadde barn ved 42-årsalderen, var kvinner mellom 1,51 meter og 1,58 meter. Dette er langt under gjennomsnittshøyden på 1,62 meter.

- Det virker som høye menn og små kvinner blir favorisert i evolusjonære termer, selv i en moderne befolkning, så det er usannsynlig at høydeforskjellen mellom menn og kvinner forsvinner, sier Dr. Nettle.

Korte kvinner tidlig fruktbare

Resultatene bekrefter tidligere funn som viser at den høye mannen er mer attraktiv enn gjennomsnittsmannen. Menn er ikke like opptatt av høyden som kvinnene. Fordi menn søker etter fruktbarhetstegn hos sin partner, virker det ikke som høyden spiller noen rolle. Dermed får de korte damene overtaket.

Dr. Nettle forklarer at kortere kvinner synes å ha større reproduktiv suksess, delvis fordi høye kvinner ofte opplever forsinket fruktbarhet. Korte jenter kommer raskere i puberteten, mens de lange kvinnekroppene bruker energien på å vokse, heller enn på puberteten.

Og siden høye kvinner også vil ha menn som er høyere enn dem selv, har det logisk nok færre kandidater å velge mellom enn de korte damene. Dermed minker sjansene.

Tror han avslører myter

Dr Nettle tror at forskningen hans avslører myter om hva som tiltrekker menn til kvinner og omvendt.

- Vi har endt opp med å tro at menn legger merke til fysiske karakteristikker ved sine partnere, mens kvinner er mer opptatt av status og ressurser. I forhold til høyde er dette klart usant. Når kvinner skal velge menn er det størrelsen som betyr noe, sier han.

Dermed ser det ut som mannfolka må finne seg i å ligge en halvmeter alene i uoverskuelig framtid. Og for middelaldrende kvinner som plutselig finner seg selv på sjekkern igjen, er det et godt stalltips å gå for de korte - der er sjansen størst for at typen ikke har frue og barn.

Forskningsrapporten heter Women’s Stature, Reproductive Success, and the Evolution of Sexual Dimorphism in Modern Humans, og er publisert I Proceedings B, en journal fra The Royal Society, som er Storbritannias uavhengige vitenskapsakademi: Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, volum 269, utgave 1503.