I England må du oppgi en grunn for skilsmisse om du vil unngå å være separert i to år før du skilles. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)
I England må du oppgi en grunn for skilsmisse om du vil unngå å være separert i to år før du skilles. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Engelskmenn skylder på partneren når de skiller seg

Mange lyver trolig til myndighetene for å få en raskere skilsmisse.

Før 1971 måtte engelske ektepar ha en gyldig grunn for å skille seg. Slik er det ikke lenger. Nå kan de ganske enkelt separeres, og så skilles.

Likevel velger et flertall å oppgi skilsmissegrunn til myndighetene. De forteller at ektefellen har oppført seg dårlig mot dem.

En del lyver trolig. De mener ikke nødvendigvis at partneren har gjort noe galt. Men på denne måten går det mye fortere å få skilsmisse enn ved å innrømme at man er enige om å skilles.

En engelsk forsker har gått gjennom skilsmissestatistikken fra 1971 til 2016.

Den vanligste grunnen til å skille seg i dag er «urimelig oppførsel» hos partneren (unreasonable behaviour på engelsk).

Dette kan bety alt fra fysisk eller psykisk vold til økonomisk uansvarlighet eller at partneren ikke vil ha sex, ifølge nettsidene til advokatfirmaet Howells Solicitors, som anbefaler å oppgi denne grunnen om du vil ha en rask skilsmisse.

Lettere å få skilsmisse ved dårlig oppførsel

Får du innvilget en grunn til skilsmissen, trenger du bare å ha vært gift i ett år og slipper separasjonstid.

Forteller du derimot til myndighetene at begge er enige om å skilles, må du ha vært gift i to år og separert i ytterligere i to år før du får innvilget skilsmisse.

Er det bare den ene parten som vil skilles «uten grunn», er ventetida fem år.

– Separasjonsgrunnene har ikke sjanse i konkurransen om en rask skilsmisse, sier forskeren bak studien, John Haskey, i en pressemelding fra University of Oxford.

Rettsvesenet sjekker ikke om påstandene om urimelig oppførsel faktisk stemmer.

Men ved å anklage ektefellen for dette legger du all skyld på ham eller henne. Loven kan dermed sørge for at ektefeller unødvendig overdriver partnerens feil, noe som igjen kan føre til sinne, konflikter og bitterhet, mener Haskey.

Skilsmisse i England og Wales

Grunner til å skilles i 2016:

• Urimelig oppførsel: kvinner 51 prosent, menn 36 prosent

• Utroskap: 11 prosent

• Å bli forlatt: mindre enn 1 prosent

• Separasjon i to år med samtykke fra begge parter: kvinner 25 prosent, menn 32 prosent

• Separasjon i fem år om bare den ene parten vil skilles: kvinner 11 prosent, menn 20 prosent

Utroskap er ut

Med tida har «urimelig oppførsel» blitt en stadig vanligere forklaring i skilsmissepapirene.

På 1980-tallet var utroskap derimot en hyppig oppgitt skilsmissegrunn, særlig blant menn.

Nesten halvparten av mennene anklaget kona for å ha vært utro. Nå sier derimot også menn som oftest at urimelig oppførsel ligger bak.

For kvinner har urimelig oppførsel vært den viktigste grunnen i hele perioden, kanskje delvis fordi de er mer avhengige av en rask skilsmisse for å kunne utløse økonomisk støtte.

Også arbeidsledige, hjemmeværende og kvinner med småbarn velger sjeldnere separasjon, trolig fordi de ikke har råd til å vente.

Vil endre loven

Loven er urettferdig og overmoden for reform, mener mange. Den blir kritisert for å oppfordre folk til å lyve.

Nærmere halvparten av de som tar initiativ til skilsmissen, sier at grunnen til at de vil skilles har lite å gjøre med årsaken de har oppgitt på papiret, viser en rapport fra stiftelsen Nuffield Foundation.

Samtidig ønsker et flertall å beholde muligheten til å gi en forklaring på skilsmissen. Kanskje de ønsker at myndighetene skal anerkjenne grunnen deres for å skilles, spekulerer Haskey.

Tross ventetida, har det også blitt flere som velger å skille seg uten å fordele skyld. Halvparten av mennene og en tredjedel av kvinnene som søker om skilsmisse, gjør det gjennom separasjon.

I Norge trenger du ikke å oppgi en grunn for å skilles. Ekteskapsloven krever ett års separasjon før du blir skilt, eventuelt to års samlivsbrudd der ektefellene ikke bor sammen. Skilsmisse med umiddelbar virkning får du bare ved alvorlige tilfeller som vold eller trusler.

Referanse:

John Haskey: Facts and figures: grounds for divorce since the 1969 Divorce Reform Act in England and Wales. Family Law, august 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS